Medborgarkontoret i Angered.
Medborgarkontoret i Angered. Bild: PER WAHLBERG

D och S gick ihop och räddade fritidsgårdarna i Angered

Fritidsgårdarna och medborgarkontoren blir kvar. Istället är det mer hemmaplanslösningar istället för köpt vård och neddragningar inom administrationen som ska rädda Angereds ekonomi.

ANNONS
|

Fritidsgårdarna i Gårdsten och Bergum klarar sig undan nedläggning. Detsamma gäller medborgarkontoren i Angereds centrum och Hammarkullen.

Det står klart efter det att stadsdelsnämnden i Angered hållit sitt extrainsatta möte under tisdagen.

Det var till det ordinarie mötet för en vecka sedan som förvaltningen slog larm. Angered gick mot ett minusresultat på 9 miljoner kronor, och enligt stadens regler måste nämnden i ett sådant läge fatta beslut om en åtgärdsplan inom 30 dagar.

Till mötet i förra veckan hade förvaltningen lagt fram ett förslag som bland annat innebar att två fritidsgårdar samt stadsdelens två medborgarkontor skulle läggas ned. Dessutom skulle ett antal fältassistenter försvinna.

ANNONS

LÄS MER:Fritidsgårdar kan läggas ned när Angered måste spara

LÄS MER:Besökare besvikna över hotet mot medborgarkontor

Partiernas olika förslag

Men det förslaget förkastades under förra veckans möte – och till tisdagens möte hade de politiska grupperna tagit fram egna förslag.

• Alliansen accepterade delar av förvaltningens förslag, såsom en stängning av medborgarkontoren och en nedläggning av fritidsgården i Bergum. Den i Gårdsten ville man driva vidare, men med halverad bemanning. Fältassistenterna ville man däremot inte röra. För att få ihop det på sista raden ville man dessutom ge förvaltningen i uppdrag att dra ned med 4,5 tjänster inom administration, individ- och familjeomsorg och samhälle kultur.

• Demokraterna och Socialdemokraterna hade lagt ett gemensamt yrkande där de i första hand ville se besparingar inom köpt vård och boende, alltså de områden där kostnaderna skenat iväg mest. Bland annat genom fler hemmaplanslösningar ville partierna spara 4 miljoner kronor. Man ville också spara 2,5 miljoner på annat inom individ- och familjeomsorg samt 1,1 miljon på administration.

• Miljöpartiet och Vänsterpartiet ville inte se några åtgärder alls. De konstaterade i sitt yrkande att underskottet kommer från ett ökat antal orosanmälningar, något stadsdelen inte fått någon kompensation av staden för. Eftersom man fruktade att nedskärningar skulle rasera det förebyggande arbete som byggts upp ville man istället be kommunstyrelsen om lov att använda stadsdelens egna kapital för att täcka underskottet.

ANNONS

• Sverigedemokraterna yrkade på att minska utgifterna för köpt vård samt minska kostnader för ej lagstadgad verksamhet som vänder sig till vuxna. Partiet ville också "i större utsträckning ifrågasätta utdelningen av försörjningsstöd".

Och det blev det förslag som Demokraterna och Socialdemokraterna stod bakom som antogs av nämnden.

– Vi ville skydda fritidsgårdarna och fältassistenterna. Därför gick vi ihop med Socialdemokraterna om det, säger kommunalrådet Martin Wannholt (D), som medverkade på mötet i Angered.

Han konstaterar att kostnaderna för köpt vård – de som gjort att budgeten spruckit – skulle riskera att skena iväg ännu mer, om de verksamheterna lades ned.

Trots att alliansens förslag inte gick igenom är stadsdelsnämndens ordförande Johan Fält (M) nöjd med hur beslutet landade och att fritidsgårdar och fältassistenter får vara kvar.

– Det finns lite otydlighetsbekymmer, som det här med hur vi ska kunna spara 1,1 miljoner på administration. Det är dåligt specificerat, men nu har vi ett beslut, säger han.

ANNONS