Cykelolyckor tio gånger vanligare än tidigare känt

ANNONS
|

En äldre man blev påkörd av en cyklist på Avenyn såpass illa att han låg medvetslös efter smällen på tisdagsmorgonen. Den här typen av olyckor har visat sig vara vanligare än många tidigare räknat med. Ny statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap visar att 3500 cyklister årligen blir så allvarligt skadade att de hamnar på sjukhus i mer än ett dygn. Totalt behöver 23000 svenskar varje år söka sjukhusvård efter cykelolyckor.

Grov underskattning

Tidigare tillgänglig officiell statistik, som rapporterats in från polisen, har visat att cirka 300 cyklister om året skadats allvarligt. Det är inte ens en tiondel av den nya statistik som bygger på siffror från Socialstyrelsens patientregister.

ANNONS

–Det är anmärkningsvärt att den officiella statistiken underredovisar antalet svårt skadade så mycket. Cyklister har kommit i skymundan för bilister. Det är faktiskt fler som vårdas på sjukhus till följd av cykelolyckor än av bilolyckor, säger Jan Schyllander, olycksutredare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I Västra Götaland skadades nästan 500 personer allvarligt i cykelolyckor under år 2011. Snittet för antal drabbade per 100 000 invånare var 41 för män och 21 för kvinnor. Båda siffrorna ligger under rikssnittet för 2011 som hamnade på 45 allvarligt skadade män och 29 allvarligt skadade kvinnor per 100 000 invånare.

Inga lovade pengar

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) kan inte lova några extra statliga pengar öronmärkta för cykelsatsningar för att få ner antalet olyckor. Vad resultatet blir av den statliga cykelutredning som nu är ute på remiss vet hon inte.

–Men i direktiven har vi pekat ut att cykeln är ett eget trafikslag som vi ska ta särskild hänsyn till när man gör läns- och nationella planer.

Trafikverkets utredare Mats Gummesson tror att underrapporteringen av cykelolyckor historiskt kan ha påverkat prioriteringar i trafiksäkerhetsarbetet.

–Det är fullt tänkbart att det kan ha påverkat beslut under åren då man inte kunnat påvisa det stora antalet cykelolyckor.

ANNONS

Trafikverket är en av flera myndigheter och organisationer som arbetar med en strategi för ökad säkerhet för cyklister. Framför allt vill man utreda hur singelolyckorna, som står för 80 procent av olyckorna, kan minskas. En första redovisning ska lämnas i höst.

1991 skadades 2900 cyklister svårt – år 2011 drabbades 3500 personer. Samtidigt har dödsolyckorna minskat från 80 till 20 stycken per år under samma period.

Risken att dö i en cykelolycka ökar med åldern, och den är större för män än för kvinnor.

Åtta av tio cykelolyckor är singelolyckor.

Orsakerna till olyckorna beror ofta på vägunderlaget. Är det grusigt eller isigt höjs risken markant. Även cykelns konstruktion spelar in, exempelvis bör cykeln ha låsningsfria bromsar så att man inte flyger över styret vid panikbromsning.

ANNONS