Katharina von Sydow, ordförande för Polisförbundet region väst, säger att irritationen över löneskillnaderna är stor bland medlemmarna. BILD: Per Wahlberg
Katharina von Sydow, ordförande för Polisförbundet region väst, säger att irritationen över löneskillnaderna är stor bland medlemmarna. BILD: Per Wahlberg

Civilutredares högre löner skapar polisirritation

Polisen i region Väst har hittills i år anställt 68 utredare utan polisutbildning. Med nästan 5000 kronor i högre lön än för nyutbildade poliskollegor. Det retar upp poliserna i Västra Götaland och Halland.

ANNONS
|

Medellönen för de 68 civilutredare som anställts i region Väst hittills i år är 29 671 kronor. En nyutbildad polis tjänar i snitt 25 000 kronor.

Katharina von Sydow, ordförande för Polisförbundet region väst, säger att irritationen över löneskillnaden är stor bland medlemmarna.

– Det handlar om hur arbetsgivaren värderar kompetens och erfarenhet. Vi får inte glömma att poliser har en specialutbildning i att hantera människor i utsatta situationer. Polisutbildningen varvar teori och praktik, när du är färdigutbildad är du redo att börja arbeta direkt, säger hon.

700 civilutredare ska anställas

Polismyndigheten meddelade i slutet av augusti att man satsar på att anställa 700 civila utredare innan årsskiftet. Polisförbundet i flera svenska regioner har protesterat mot beslutet att allt fler civila förväntas utföra polisarbete.

ANNONS

– Poliser har rätt att bära vapen och att utöva våld. Det är viktigt att polistjänster inte ersätts med civila, fortsätter Katharina von Sydow

Civilutredarna introduceras till yrket genom en tio veckor lång, betald utbildning. Därefter handleds de av en polisutredare, till dess att de kan arbeta på egen hand. Katharina von Sydow säger att det är vanligt att den handledande polisen tjänar mindre än den nyanställda civila.

– Det gör det tydligt hur olika kompetensen värderas, säger hon.

Breddar kompetensen

Pernilla Bergman, HR-chef på polisregion Väst, säger att utredare med annan bakgrund än polisutbildning bidrar till att bredda polisens kompetens.

– Många av de vi anställt är akademiker, jurister, skattespecialister, personer som arbetat på andra myndigheter. De har gedigen erfarenhet och specialkompetens som vi efterfrågar, säger hon.

Pernilla Bergman hänvisar vidare till att medellönen för utredare med polisutbildning är högre än den för civilutredare – ungefär 32 000 kronor att jämföra med knappt 30 000 kronor.

– Men i enstaka fall kan det vara så att handledaren tjänar mindre.

Kritisk till siffrorna

Katharina von Sydow tycker att siffrorna är missvisande.

– I detta kollektiv finns polisutredare med allt från ett till trettiofem års erfarenhet av utredning. De nyanställda civilutredarna kan inte producera innan de erhållit utbildning som arbetsgivaren finansierar, säger Katharina von Sydow.

ANNONS

Nationella förhandlingar om både civilanställda och polisers löner pågår, men det är ännu inte klart hur stora ökningarna kommer att bli. Katharina von Sydow menar att lönen måste spegla den utsatthet som polisyrket innebär, för att fler ska vilja söka sig till polishögskolan. Hon tror att utbildningen skulle bli mer attraktiv om den gav akademiska poäng.

– Vi måste kunna attrahera exempelvis de som väljer mellan en jurist och en polisutbildning. Och så måste det vara attraktiva arbetsvillkor, så att vi får empatiska, duktiga personer som vill bli poliser för att de vill skydda, hjälpa till och ställa tillrätta. Inte för att de vill utöva makt, säger Katharina von Sydow.

Satsningen på civilanställda är ett sätt för arbetsgivaren att försöka ta en genväg, tycker Katharina von Sydow.

Håller inte med

Pernilla Bergman tror inte att intresset för att utbilda sig till polis kommer att påverkas av satsningen på civilanställda.

– Nej, det tror jag inte. Däremot tror jag att det påverkar polisens möjligheter att klara upp och utreda brott på ett positivt sätt. Att anställa civila utredare är ett sätt, av flera, att utveckla oss mot den brottslighet som finns och som ständigt förändras, säger hon.

Fakta: Civila inom polisen

Civila tjänster kallas de som inte kräver polisutbildning.

Polisen meddelade i slutet av augusti att 700 civila skulle anställas före årsskiftet. I region Väst var målet att anställa 300 personer.

Totalt har polisen i region Väst hittills i år anställt 241 civila. 68 av dessa är utredare. I övrigt har personal främst rekryterats till gränspolisen, polisens kontaktcenter, regionledningscentralen och som administratörer.

60 procent av de civila som anställts har påbörjat sin tjänst under september och oktober.

Under hösten och vintern kommer fler civila tjänster att utlysas.

ANNONS