Cityvarvet läggs ner för gott

ANNONS
|

I april begärdes Damen Shiprepair Götaverken, mer känt som Cityvarvet, i likvidation och personalen sades upp. Sedan dess har likvidatorn Morgan Hallén haft kontakt med flera bolag som varit intresserade av att fortsätta verksamheten på varvet.

Men igår tvingades han meddela personalen att möjligheterna för fortsatt varvsverksamhet är borta.

- Några intressenter finns inte längre kvar till att förvärva varvet. Nu kommer bolaget avvecklas genom att jag säljer egendomen i bitar. Den som betalar bäst för en kran får köpa den, säger likvidator Morgan Hallén

Verksamheten har varit igång fram till juli månad, med hjälp av ett tiotal extramiljoner från moderbolaget Holding Maatschappij Damen. Men efter det har likvidatorn varit sparsam med att låta utföra några arbeten.

ANNONS

Alla 70-talet anställda är sedan i april uppsagda från sina anställningar och kan inte längre hoppas på något nytt varvsarbete på platsen.

Du hade ju hopp om att någon skulle ta över. Vad sprack det på?

- Den övergripande bilden är att det är ett jättestort varv mitt i en jättestor stad. De som är i den här näringen vet om att ett varv betyder stora miljöåtaganden.

Den som går in i varvsverksamhet går in väldigt långsiktigt och kan också förutse att miljökraven kommer öka på sikt.

- Då kan man inte ligga mitt i en storstad. När jag säger till intressenterna att det är grejen, eftersom det ligger mitt i stan kommer det alltid var skyddat, så säger de att det inte kan vara sant. Jag tycker inte det är höga krav för en boende att inte vilja bli störd nattetid av en bulthammare. Men det är också något Göteborg har levt med i många år och som Göteborgare tror jag man kan leva med det, men det är ingen som tror mig när jag säger det.

Men finns det alls en marknad för ett varv i Göteborgsområdet som du bedömer det?

- Ja. Rätt hanterat så är det ingen tvekan om att det gör det.

ANNONS

Är hoppet helt ute för varvsverksamhet på området?

- När jag säljer det i bitar så säljs de små bitarna först, som svetsar och truckar. Det sista som säljs är dockorna. Så ska man vara lite göteborgsk för ett ögonblick, så kan man säga att det är först när dockorna försvinner som det är helt kört, säger Morgan Hallén.

Göteborgs Stad har inte gett upp hoppet, enligt Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling AB.

- Vi har inga andra planer än varvsverksamhet på området. Det här beskedet ändrar inte planerna. Nu är det Damen som avvecklar sin verksamhet. Det är en försvårande omständighet eftersom de äger dockorna och kranarna. Men området ser vi som varvsverksamhet framöver, säger Lena Andersson.

Älvstranden ska nu tillsammans med Business Region Göteborg försöka fånga upp intresset och hitta en ny aktör.

Har ni andra intressenter på gång?

- Nej, vi har styrt alla intressenter till likvidatorn, annars hade det blivit rörigt. Vi vet inte vad som förhandlats av likvidatorn, så vi vet inte den bilden.

Bilden likvidatorn fått är att intressenterna inte tror på ett varv i centrala staden. Hur ser du på det?

- Det vill vi reda ut själva. Det finns ett miljötillstånd och Göteborg Stad har inga andra planer än varvsverksamhet där. Det är en viktig del av Göteborgs själ. Vi kommer göra allt vi kan för att varvsverksamhet ska fortsätta på platsen. Det verkar inte som om man gått till botten med det. Vi kan erbjuda hyresavtal 20 år framöver. Området finns kvar efter att Damen lämnat.

ANNONS

Göteborgs Stads hyresavtal med Damen Shiprepair gäller till 2021, men Lena Andersson tror inte att de stannar längre än nödvändigt.

- Vi öppnar för att diskutera att man bryter hyresavtalet tidigare. Nu gäller det att hitta en ny aktör och få ett bra snabbt avslut, säger Lena Andersson.

ANNONS