Cissela har inkontinens – tvingas byta till sämre skydd

Cissela Eklund lider av inkontinens och är beroende av engångsskydd som Västra Götalandsregionen tillhandahåller. Hon har haft samma, välfungerande sort i alla år, men nu har regionen bytt leverantör så att hon får en större variant som skaver och fungerar sämre.
– När jag tog upp dem höll jag på att svimma, säger hon.