Chef på Älvsborgs amfibieregemente kan få disciplinär påföljd

En man med chefsposition på Älvsborg amfibieregemente har gjort sig skyldig till kränkande särbehandling, enligt Försvarsmaktens utredning. Utredningen har också avslöjat ”grov sexuell och trakasserande jargong i arbetsmiljön”.
Nu rekommenderar regementschefen Fredrik Herlitz att den anställde får en disciplinär påföljd.