Chalmers häver förbudet mot politiska manifestationer

Politiska manifestationer är från och med nu tillåtna igen på Chalmers tekniska högskola, som därmed backar från förbudet tidigare i veckan.
Efter att den akuta situationen som föranledde förbudet blåst förbi och läget har lugnat sig finns inte längre någon anledning att ha kvar det.
– Förutsättningen för politiska manifestationer är att de ska meddelas i förväg, säger Chalmers rektor Martin Nilsson Jacobi.