Chalmers förbjuder politiska manifestationer

Chalmers tekniska högskola förbjuder politiska manifestationer och affischering. Orsaken uppges vara omvärldsläget.
Samtidigt har Göteborgs universitet inga planer på att fatta motsvarande beslut.
– Jag skulle starkt avråda från att anordna en manifestation, säger Chalmers rektor Martin Nilsson Jacobi.