C vill baka ihop SFI och förskola

Centerpartiet i Göteborg vill se svenskundervisning för vuxna och barn under samma tak. Det ska få fler barn att gå i förskola och fler vuxna att läsa SFI.

ANNONS
|

C vill införa integrationsförskolor där vuxna och barn lär sig svenska under samma tak eller i nära anslutning till varandra. Det här ska kunna göras på förskolor som finns redan idag.

– Det handlar om att barnen ska få gå i förskola och att föräldrarna får möjlighet att lära sig svenska, säger Emmyly Bönfors, ordförande för Centerpartiet i Göteborg och partiets förstanamn.

Partiet tycker att SFI inte har varit tillräckligt flexibel och menar att SFI-undervisningen måste finnas där föräldrarna är, så att trösklarna för barn och vuxna att lära sig svenska sänks.

Det handlar om att locka tillbaka vuxna som har slutat gå på SFI genom att göra undervisningen mer tillgänglig.

ANNONS

– Det finns föräldrar som hoppar av SFI när de får barn, säger Emmyly Bönfors.

Hon pekar på att medianinkomsten för utrikesfödda kvinnor i exempelvis Bergsjön är låg och att det här är ett sätt att stärka deras svenska så att de så småningom kan få jobb.

– Det finns också en trygghetsfaktor i att ha sina barn nära samtidigt som man läser SFI, säger hon.

Förslaget går ut på att ge förskolenämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att hitta gemensamma lösningar för att samverka. Integrationsförskolorna ska finnas i områden där behovet av SFI är stort.

Nationellt har C föreslagit stimulanspengar för att kommuner ska kunna lägga svenskundervisning och språkförskolor under samma tak.

S: Kan missgynna integrationen

Jonas Attenius (S) är ordförande för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Han är orolig för att det här skulle kunna missgynna barnens möjligheter till integration.

– Hur tänker man när det gäller barnperspektivet? Där blir jag tveksam. I praktiken är det sannolikt att många barn med utländsk bakgrund samlas på samma ställe, säger han.

Samtidigt håller han med Emmyly Bönfors och C om att språket är en viktig fråga.

Nyligen klubbade arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, på initiativ av de rödgröna partierna, ett förslag om att införa frivillig språkträning för föräldralediga.

ANNONS

– Det handlar om att de vuxna ska få avlastning samtidigt som man upprätthåller språket, säger Jonas Attenius.

ANNONS