Visionen. Före sommaren ska bygget av kontorsbyggnaden till Geelys innovationscenter påbörjas. 
Visionen. Före sommaren ska bygget av kontorsbyggnaden till Geelys innovationscenter påbörjas. 

Byggstart för Geelys center nästa år

Redan nästa år ska spaden i marken för etapp ett av byggandet av Geelys innovationscenter på Lindholmen. Om allt går enligt plan.

ANNONS
|

Och det bör det göra. Det var enig byggnadsnämnd som på tisdagen presenterade planstarten för bygget på Pumpgatan på Lindholmen.

– Det är mycket glädjande att vi kan attrahera Geely och att det skapas nya jobb i Göteborg, säger byggnadsnämnden ordförande Emmali Jansson (MP).

Det håller samtliga ledamöter i nämnden med om.

I slutet av juni i år kom beskedet att det kinesiska bilföretaget ska bygga ett stort innovationscenter på Lindholmen med fokus på elfordon. När allt står klart ska centret ha 3 500 anställda. Dessutom ska både lägenheter och hotell rymmas i byggnaderna.

Till att börja med handlar det om att färdigställa en kontorsbyggnad på sex till åtta våningar, med en totalarea på 15 000 kvadratmeter. Målet är att byggnadsnämnden ska kunna anta detaljplanen för etapp ett före sommaren 2018, så att bygget ska kunna starta då.

ANNONS

Det övriga centret, där själva innovationsarbetet ska ske, kommer att vara mer komplicerat att bygga och beräknas påbörjas först 2019.

Ovanligt snabb process

Enligt tidigare plan skulle det bland annat byggas bostäder vid Pumpgatan. Men när beskedet från Geely kom förändrades inriktningen. Förutom Geelys anläggning planeras nu även en skola i området.

Det är det ingen som sticker under stol med att takten i arbetet med att få fram planstarten för projektet har varit ovanligt snabbt och att det beror på att det handlar om en stor och viktig arbetsgivare som vill etablera sig. Det finns även en plan B om arbetet till äventyrs skulle försenas. Den innebär att de gällande detaljplanerna upphävs för att kunna ge bygglov för åtgärder som inte behöver prövas i planarbete.

Trots att det gått snabbt har allt har gått korrekt till, enligt nämnd och stadsbyggnadskontor. Processen har bland annat underlättats av att byggandet inte har någon betydande påverkan för miljön och att det inte finns några boende som är direkt berörda. Planen stämmer väl överens med översiktsplanen för området och dessutom har man kunnat dra nytta av erfarenheter från kommunens stora nybyggesatsning Bostad 2021.

Vill se över planarbetet

Moderaten Axel Josefson säger att Geelys val av Göteborg för innovationscentret visar att Göteborg är i världsklass vad gäller fordonsindustrin.

ANNONS

– Vi har jobbat på bra tillsammans med Geely. Men det visar också att det går att snabba på planarbetet, säger han. Vi vill därför se över hur det ordinarie arbetet kan bli snabbare, men tyvärr röstade de rödgröna ned vårt förslag.

Johan Zandin (V) har inget emot att frågan utreds, säger han.

– Men vi vänder oss mot Moderaternas specifika lösning på det.

Innovationscentrets placering på Pumpgatan kommer att ligga nära Lindholmens Science park, granne med SVT-huset.

Enligt tidigare uppgifter till GP hoppas Geely att centret ska vara helt klart att ta i drift 2020-2021.

ANNONS