Bristande vaccinationer på skola i Göteborg

Enligt en anmälan som kommit in till IVO ska en vikarierande sjuksköterska ha genomfört bristande vaccinationer på en skola i Göteborg. Bland annat kan detta ha medfört livsfara för en allergisk elev.

ANNONS
|

En vikarierande sjuksköterska uppges ha genomfört bristande vaccinationer på en skola i Göteborg, enligt en anmälan som har kommit in till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det ska bland annat ha rört sig om felaktigt utförda vaccinationer och bristande dokumentation av dem.

En elev som har allergier och inte ska vaccineras av skolhälsovården, vilket ska framgå tydligt i personens journaler, har enligt anmälan blivit vaccinerad av den vikarierande skolsköterskan. Detta trots att ingen ordination hade getts. Inga gällande adrenalinsprutor ska heller ha funnits på plats i samband med vaccinationen. Något som kan ha inneburit livsfara för eleven.

ANNONS

Flertalet klasser påstås också ha blivit vaccinerade av den vikarierande skolsköterskan utan någon föreskrift. I andra fall ska det ha fyllts i att elever fått vaccination, trots att så inte tycks vara fallet. En elev sägs även ha blivit vaccinerad trots att vårdnadshavare fyllt i nej till vaccination i samtyckesblanketten.

Många av de vaccinationerna ska heller inte ha förts in i det nationella vaccinationsregistret.

Förutom bristande vaccinationer påstås också kontroller av ålder och tillväxtuppgifter vara felaktiga hos flera av skolans elever.

ANNONS