Bostäder öronmärks för utsatta nyanlända

ANNONS
|

Göteborgs kommun rustar för att ta emot den största flyktingvåg som kommit hit sedan Balkankriget i början av 1990-talet.

Redan i dag finns åtminstone 200 barnfamiljer som bor under utsatta förhållanden. Därför har nu kommunstyrelsen beslutat att gå vidare med den strategi för bostadsförsörjning som vi berättade om i dagens pappersutgåva av GP.

En punkt handlar om att 250 lägenheter ska ordnas fram för gruppen ur det ordinarie beståndet.

- Det finns sedan tidigare ett avtal med Framtidskoncernen, där ett antal hundra lägenheter förs över till fastighetskontoret. Rent tekniskt utökar det avtalet, säger Thomas Martinsson, kommunalråd MP.

Med tanke på den bostadssituation som råder – var ska lägenheterna tas ifrån?

ANNONS

- Det är en genomströmning i allmännyttan på ett antal tusen lägenheter per år, så på det sättet går det att plocka. Men självklart vill man helst inte göra det, utan att allt det ska gå till Boplats. Det här är undantag för att marknaden inte funkar, säger Thomas Martinsson.

Allianspartierna välkomnar strategin, men skickar också med ett särskilt yttrande med budskapet att bostadsbristen är ett problem för många fler än den här gruppen.

- Vi kan inte ställa människor mot varandra, utan här måste vi öka bostadsbyggandet högst väsentligt. Det är många grupper som står och väntar på bostad och när vi får en ökad bostadsbrist är det framförallt de som saknar resurser och kontakter som drabbas, säger Jonas Ransgård, M.

Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén konstaterar att det är oron i vår värld som är orsaken till att fler nyanlända kommer hit, och att Göteborg måste ta ett ansvar. Men också att det finns andra kommuner som har en helt annan situation på bostadssidan.

- Bostadsbristen är inte lika jämnt spridd över hela landet. Vi har kommuner där man har ett överskott också. Vi får hoppas att det kommer en nationell tanke om hur vi ska jobba med det här, så att det blir hanterbart, säger hon.

ANNONS
ANNONS