Bönder hoppas få köpa marken de arrenderar

För tre år sedan beslutade Göteborgs kommunfullmäktige att jordbruksmark ägd av kommunen ska kunna säljas till jordbrukare. Men trots 20 förfrågningar har inga köp gått igenom.
Alzoubi Farm i Olofstorp är en av de som hoppas att få äga mark istället för att hyra.
– Jag vet inte varför det tar så lång tid, säger Abdulmajid Alzoubi.