Bo Larsson ser slutet på arbetet med Västlänken

Västlänkens försening innebär även att projektchefen Bo Larssons egen plan spricker. Det kommer inte bli han som tar projektet i mål.
Men även om Västlänken kommer att kosta mer och försenas går det att se ljuset i slutet av tågtunneln.
– Vi har den stora produktionsvolymen bakom oss, säger Bo Larsson.