Bidrag dras in – Sjömanskyrkans framtid hotad

Sjömanskyrkan på Stigbergstorget riskerar att förlora sin verksamhet. Verksamheten bedrivs genom bidrag från Svenska kyrkan. Bidrag som nu har dragits in.
– Vi är verkligen illa ute. Kanske kan vi fortsätta året ut, men det är inte säkert, säger Hans-Evert Renérius, sjömanspräst för Sjömanskyrkan.