Betygen sjunker - här är bästa och sämsta skolorna i Göteborg

Andelen elever i Göteborgs kommunala grundskolor som går ut med godkänt betyg alla ämnen minskar både i årskurs 6 och 9. Gp listar skolorna som lyckats sämst och bäst.

ANNONS

I dag presenterade Göteborgs kommun slutbetygen i årskurs 9 för eleverna i de kommunala grundskolorna. Förra året gick 68,7 procent ut nian med godkänt i alla ämnen men i år blev andelen lägre, 67,3 procent. Även studieresultatet för eleverna i årskurs 6 minskar. Förra året gick 73,8 procent av sexorna ut med godkända betyg i alla ämnen. Motsvarande siffra i år hamnade på 71,9.

I statistiken ingår inte asylsökande elever då Skolverkets infört en särredovisning av elever som saknar personnummer. Om man inkluderar de personnummerslösa eleverna hamnar siffran i årskurs 9 på 62,3 procent i år. Våren 2016 minskade andelen niondeklassare med godkända betyg i alla ämnen över hela landet. En förklaring var att många unga ensamkommande flyktingar anlände till Sverige och Göteborg under hösten som bara har hunnit gå i svensk skola i ett par år.

ANNONS

Färre utrikesfödda med behörighet

Dessförinnan visar statistiken att både Malmö och Stockholm hade lyckats vända den nedåtgående trenden medan Göteborg fortfarande tappade. Till skillnad från Göteborg har de båda städerna sedan länge haft en central styrning av skolan på kommunnivå. Något som nu också ska införas i Göteborg med förhoppningen om en mer likvärdig skola för alla, oavsett i vilken stadsdel man bor. En rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, visar också att allt färre utrikesfödda elever går ut nian med behörighet till gymnasiet. 1998 låg andelen på 75 procent. Motsvarande siffra för 2014 var drygt 60 procent. Rapporten visar också att det går bättre i skolan för de nyanlända som anlänt före skolåldern. En sammanställning från Göteborgs kommun från vårterminen 2016 visar att 88,8 procent av de utrikes födda niorna, som invandrat före skolstart, klarade behörighet till gymnasiet. Motsvarande siffra för de som börjat svensk skola i årskurs 1-5 var 74 procent och för elever som börjat skolan i årskurs 6-9 landade på 30 procent.

Få bättre förutsättningar

Regeringen har mot den bakgrunden också föreslagit en rad insatser för hur elever, som kommer till Sverige i årskurs 7–9, ska få bättre förutsättningar att klara av att få behörighet till gymnasieskolan. Bland annat föreslås individuella studieplaner, längre lovskolor och förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet. Bara 6,8 procent av de nyanlända i Göteborg har gått ut med godkänt betyg i alla ämnen.

ANNONS

En av dem är Basir Ahmad Kamran, 17 år, från Afghanistan på Glöstorpskolan, som har kommit in på ekonomiprogrammet på gymnasiet efter bara två års studier.

– Jag bestämde mig för att klara mig utan studiehandledare för jag visste att det var viktigt för mig att snacka svenska. Det var svårt i början, men både mina klasskompisar och lärare förklarade om igen och om igen tills jag förstod. Det har varit fantastiskt, säger han.

Regeringen har redan investerat 11 miljarder för att förbättra skolan i år. I helgen aviserade regeringen ett tillskott på ytterligare 1,5 miljard under 2017.

Betygen i siffror

Asylsökande ingår inte statistiken nedan då Skolverket valt att särskilja studieresultatet för elever som saknar personnummer. Inte heller elever med skyddat identitet omfattas av statistiken utan ingår i samma kategori som asylsökande som går under namnet "okänd bakgrund".

Friskolornas resultat presentras av skolverket i höst.

Stadsdelarna

Andelen elever i procent som nått målen i samtliga ämnen per stadsdel. (Förra årets siffra inom parantes.)

 1. Angered 44,9 (46,4)
 2. Östra Göteborg 47,1 (43,7)
 3. Örgryte-Härlanda 83,7 (81,9)
 4. Centrum 70,0 (75,1)
 5. Majorna-Linné 72,7 (78,8)
 6. Askim-Frölunda-Högsbo 70,2 (75,1)
 7. Västra Göteborg 79,5 (84,1)
 8. Västra Hisingen 74,2 (74,3)
 9. Lundby 61,3 (60,5)
 10. Norra Hisingen 63,4 (68,9)

Skolorna med bäst resultat, VT 2017

Kommunala grundskolor i Göteborg med flest andel elever i årkurs 9 som fick godkänt i alla ämnen, angivet i procent.

 1. Nordlyckeskolan 95,4
 2. Kärralundsskolan 94,9
 3. Nya Påvelundskolan 93,4
 4. Torpaskolan 92,0
 5. Johannebergsskolan Montessori 90.6

Skolorna med sämsta resultat, VT 2017

Kommunala grundskolor i Göteborg med lägst andel elever i nian som fick godkänt i alla ämnen, angivet i procent. För att ha gymnasiebehörighet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Andel av eleverna som uppnådde behörighet till yrkesförberedande program är angivet inom parantes.

ANNONS
 1. Bergsjöskolan 25,9 (32,8)
 2. Sjumilaskolan B 28,9 (40.9)
 3. Vättleskolan 29,3 (44,0)
 4. Svartedalsskolan B 31.3 (43,8)
 5. Utmarksskolan 32,3 (50,0)

Källa: Göteborgs kommun

Fakta: Grundskolan i Göteborg

Antal elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola boende i Göteborg är 56 285, varav 6285 i förskoleklass.

Antal elever i kommunal verksamhet är 42 008, vilket är en ökning med 774 elever sedan 2015.

I fristående verksamhet går 12 337 elever, en ökning med 850 sedan 2015 (genomsnitt mars/oktober).

Läsåret 2016/2017:

3540 elever i årskurs 9 (fördelat på 50 skolenheter)

3772 elever i årskurs 6 (fördelat på 87 skolenheter)

ANNONS