Beslutet: Vill undanta hela Göteborg från ebo-lagen

Politikerna är ett steg närmare att begränsa asylinvandringen till Göteborg. S, D och SD har gemensamt röstat igenom ett förslag om att undanta hela staden från den så kallade ebo-lagen.
– Det är ett historiskt beslut som vi väntat på i 20 år, säger Jonas Attenius (S).