Beslutet: Göteborg ska få längre hållplatser

Västtrafik har beslutat att förlänga hållplatserna för ett par utvalda linjer – vilket ska möjliggöra trafik med längre spårvagnar.
– Vi har valt de linjer där behovet är som störst, säger Camilla Holtet, utvecklingschef på Västtrafik.