Bernmar (V) om kravet på kommunbojkott av Israel: ”Får se om det finns en möjlighet”

Under en Palestinademonstration på söndagen uppmanade en talare från Palestinska samordningsgruppen kommunen att sluta köpa varor från Israel.
Passande nog var nästkommande talare kommunalrådet Daniel Bernmar (V).