Bekräftat: Samtliga avdelningar på psyk drabbade av vägglöss

Under fredagen bekräftade Sahlgrenska att alla avdelningar i psykiatrihuset i viss mån är drabbade av vägglöss. – Saneringen har redan påbörjats och kommer att fortsätta med efterföljande kontroller tills vi vet att vägglössen är borta, säger Jan Wester, driftchef på Västfastigheter.

ANNONS
|

GP var på plats när genomsökningen avslutades på torsdagskvällen. Redan dåkunde man konstatera att vägglöss förekom på samtliga avdelningar, men den slutgiltiga bekräftelsen från Sahlgrenska kom under fredagen.

LÄS OCKSÅ:Psykiatrihuset fullt av vägglöss

– På varje avdelning finns det några rum där hundarna har markerat spår av löss. I de allra flesta fall gäller det enskilda föremål som till exempel en säng eller en möbel som markerats. Hundarna har alltså inte markerat i väggar och lister på alla ställen men vi kommer ändå att sanera hela utrymmen i många fall som en säkerhetsåtgärd.

Vägglusangrepp i sjukhusets lokaler har hittills varit mycket sällsynt, men Västfastigheter menar att det kan bli mer frekvent i takt med att vägglöss blir vanligare i samhället i stort.

ANNONS

– Vi räknar helt enkelt med att detta är något vi kan komma att behöva hantera med jämna mellanrum framöver. Vi arbetar parallellt med att säkerställa att våra hyresgäster vet hur de ska agera vid misstänkta lusangrepp och hur man gör för att minimera risken för spridning, säger Jan Wester, driftchef på Västfastigheter.

Fortsätter bedriva verksamhet

Samtliga berörda avdelningar har fortsattbedriva sin verksamhet. Det har emellertid inneburiten tillfällig minskning av antalet vårdplatser.

– Vi har inte behövt stänga någon avdelning helt utan har stängt enskilda rum. I vissa fall har vi flyttat patienter till andra rum. I och med genomsökningen med hundar vet vi ju också vilka utrymmen som är fria från vägglöss, säger Pia Rydell, verksamhetschef inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hennes bild är attman under omständigheternagenomfört genomsökningen och saneringen på ett bra sätt.

– Självklart finns en oro både bland våra patienter och medarbetare men alla har verkligen varit med och visat förståelse under de här dagarna, vilket har gjort att vi lyckats genomföra det här på ett bra sätt, förtydligar Rydell.

Sahlgrenska kommer nu tillsammans med Västfastigheteratt fortsatta saneringen. Dessutom läggs en plan upp för ytterligare kontroller.

– Vi försöker göra det här på ett sätt som gör att våra patienter och medarbetare drabbas i minsta möjliga mån, säger Pia Rydell.

ANNONS
ANNONS