Bekräftat fall av corona i Göteborg

En man i 30-årsåldern som nu vårdas på Östra sjukhuset i Göteborg har testats positivt för coronaviruset, uppger Västra Götalandsregionen. Det är det andra bekräftade fallet i Sverige.
– Det var ingen överraskning att vi skulle få ett fall, säger chefläkaren Per Karlsson.

ANNONS
|

En man i 30-årsåldern vårdas nu på Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i Göteborg efter att ha testats positivt för det nya coronaviruset.

Mannen har varit i norra Italien och kom tillbaka till Göteborg förra veckan. Han insjuknade tre dagar efter att ha kommit hem till Sverige med feber och luftvägssymtom.

Patienten sökte sig till infektionskliniken under tisdagen och testades enligt rutin – på onsdagen visade det sig att provet var positivt. Smittskyddet bedömer att mannen har blivit smittad i Italien.

Mannen ska må bra och ligger inne för observation på Infektionskliniken på Östra sjukhuset.

Infektionsklinikens verksamhetschef Lars Magnus Andersson klargör att de är väl förberedda för situationen.

ANNONS

– Man vårdas i ett eget rum, med negativt lufttryck och med sluss.

– Det var ingen överraskning att vi skulle få ett fall. Vi har haft en utbrottsgrupp som har träffats under några tillfällen. Vi var lite beredda på att att det skulle komma ett fall, säger förste chefläkare Per Karlsson.

Det är det andra bekräftade fallet i Sverige, sedan det första insjuknade personen bekräftades i Jönköping i slutet av januari. Enligt Johns Hopkins universitet har man bekräftat 81 245 smittade personer i världen, 2 770 dödsfall och 30 311 tillfrisknanden.

"Mår under omständigheterna väl"

Av hänsyn till mannens integritet vill man inte berätta var någonstans i norra Italien som den nu smittade mannen har befunnit sig, förutom att han varit i de regionerna där det finns en smittrisk.

Enligt smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg har arbetet med att undersöka risken för vidare smitta i Sverige redan hade påbörjats genom så kallad kontaktspårning.

Exakt hur många personer den smittade mannen har kommit i kontakt med sen han kom till Göteborg och sedan han blev sjuk går Thomas Wahlberg inte in på. Inte heller hur hans rörelsemönster har sett ut och om han har rört sig i offentliga miljöer.

Men att andra har blivit exponerade är sannolikt.

ANNONS

– Vi är i början av kartläggningen, men hittills talar allt för att vi nog vet vet att andra personer kan ha blivit exponerade men de personerna kommer vi att kunna hitta och kontakta, säger Thomas Wahlberg.

Mannen är den enda som i nuläget är isolerad. Att han kan ha utsatt andra ombord på flyget hem för smittrisk dementerades också.

– Han har inte varit smittsam när han har åkt hem, utan han har insjuknat när han varit här i Sverige.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är risken att en smittad person utan symtom smittar andra "väldigt låg", men man poängterar att många endast upplever milda symtom, särskilt i ett tidigt skede av sjukdomen:

"Det är därför möjligt att smittas av någon som till exempel hostar lite men som inte mår dåligt."

"Man ska inte vara mer orolig"

Enligt Thomas Wahlberg behöver göteborgarna inte känna en ökad oro efter det nya sjukdomsfallet i Göteborg.

– Man ska inte vara mer orolig på något sätt, egentligen. De rutiner vi har satt upp och arbetat med har fungerat väl. Vi har fångat den här personen. Vi har goda förutsättningar att förhindra en vidare smittspridning.

Vilka personer är det generellt som testas?

– Man ska ha varit i riskområdena de senaste två veckorna och insjukna med feber, hosta och luftvägssymptom. Det är inte så att alla som har luftvägssymptom ska testas, säger Thomas Wahlberg.

ANNONS

Fakta: Detta ska du göra om du uppvisar symptom

Symptomen för det nya coronaviruset är luftvägssymptom, feber och hosta. Har du dessutom varit i ett område där det förekommer smittspridning under de senaste 14 dagarna, uppmanas du att kontakta vården.

Områdena som just nu anses vara berörda är: Provinser tillhörande Kinas fastland, Hongkong, Iran, Sydkorea och norra Italien. Har du träffat en person som är bekräftat smittad av det nya coronaviruset räknas du också till denna grupp.

Det är väldigt viktigt att du inte går direkt till en akutmottagning eller vårdcentral, om du uppfyller ovanstående.

Du ska i stället ringa telefonnumret 1177. När du kommit fram beskriver du dina symptom, samt var du har varit, för sjuksköterskor på 1177 vårdguiden. De gör därefter en bedömning om du behöver komma i kontakt med din närmaste infektionsmottagning, och hjälper dig vidare.

Källor: Folkhälsomyndigheten, 1177 vårdguiden.

ANNONS