Båttrafiken i skärgården görs om efter öbornas kritik

Planerna för båttrafiken i Södra skärgården har väckt stor oro bland öbor. Nu meddelar Västtrafik att man lyssnat på kritiken och ändrar delar av det kommande trafikupplägget. Alla bryggor behåller direktförbindelsen till Saltholmen och kapaciteten förstärks.