Barnen slutade leka – rektor inför mobilförbud

ANNONS
|

I Bräckeskolans låg- och mellanstadieklasser får man sedan i fredags förra veckan inte längre använda sig av mobil eller surfplatta under skoltid, med undantag från lektioner där de används i pedagogiskt syfte. Det är rektorn Monika Blom som beslutat om detta, trots att hon egentligen är helt för den nya tekniken. Anledningarna är flera. Till exempel är det svårt att aktivera barnen under dagarna.

- Helt plötsligt har våra elever slutat leka på rasterna. En elev sitter med en mobil i handen och fyra, fem andra tittar över axeln för att se vad som händer på skärmen.

ANNONS

I dag har de flesta barn mobiltelefoner och det kan vara svårt att inte ta upp dem under lektionstid. Ett allvarligare problem är att det dessutom förekommer en hel del kränkningar på sociala medier.

- Det är 13-årsgräns på Instagram, men barnen skaffar konton långt innan dess, ofta utan föräldrarnas vetskap, säger Monika Blom.

Därför satsar Bräckeskolan på att utbilda både föräldrar och barn kring källkritik och vad som egentligen händer på internet. Men hittills har intresset från föräldrarna varit svalt. När Monika Blom höll en föräldrautbildning kring sociala medier kom bara tre föräldrar.

- I och med Instagram och bloggar är barnen inne på de vuxnas arena. Då måste också föräldrarna ta mer ansvar. Jag tror att många föräldrar inte riktigt vet vad deras barn gör online.

Både lärarna och rektor Monika Blom har fått lägga mycket arbetstid på att reda i konflikter kring elevernas mobiltelefoner. Som en del i utredningen har eleverna lärt sig att ta skärmdumpar från sociala medier för att skicka kopior till sina lärare. Det kan handla om en bild, film eller elaka kommentar från andra elever. Monika Blom säger att eleverna måste lära sig att be om tillåtelse innan de lägger ut en bild på någon annan. Är bilden på en klasskamrat är det dessutom egentligen föräldern som ska ge tillåtelse, eftersom de är minderåriga.

ANNONS

- Vi vill såklart uppmuntra till att barnen lär sig att filma och fotografera, men i dag spelar man in filmer av varandra och även av sina lärare i felaktigt syfte.

Trots att mobiltelefonerna nu tas bort från skolmiljön, innebär det inte att kränkningarna kommer att sluta automatiskt. På internet är man anträffbar dygnet runt och även konflikter mellan eleverna på fritiden kommer att utredas i skolan.

- Absolut. Så fort vi får reda på att en kränkning skett utreder vi det tillsammans med elever och föräldrar. Vi hör oss också för med lärarna och olika elevgrupper om klimatet i klassen.

Trots att det bara gått några dagar har rektor Monika Blom fått många kommentarer på mobilförbudet, både från föräldrar och elever. De flesta är positiva, men några negativa kommentarer har förstås också kommit in.

- Många föräldrar vill att deras barn ska vara anträffbara hela tiden, men jag tycker att om man tio år kanske det inte ska vara så. Sedan är det såklart en säkerhet och trygghet för föräldern att kunna nå sitt barn, som kanske åker ensam till skolan.

ANNONS

Hittills är Bräckeskolans mobilförbud bara på test och Monika Blom kommer att göra utredningar med både elever och lärare framöver för att se om det ska vara kvar.

- Nu testar vi detta, men visar det sig att det inte fungerar kanske jag häver beslutet. Det är för tidigt att säga nu.

ANNONS