Barn på femton förskolor inryms

Femton förskolor i närheten av Liseberg har inrymt sina barn till följd av branden på Lisebergs Oceana.
Det intilliggande Grand Curiosa Hotel har utrymts, liksom World of Volvo.