Avloppsvatten ska kyla ner batterifabriken i Torslanda

Än kvarstår en del tekniska detaljer kring den nya batterifabriken. Den har ett stort behov av kyla och planen är att använda återvunnet avloppsvatten i stället för dricksvatten. Lösningen anses vara mer miljövänlig men kostar 500 miljoner kronor.