Attitydproblem hos kommunen enligt Ransgård (M)

Kommunens tjänstemän borde försöka se sig mer som ett serviceorgan för medborgarna, menar kommunalrådet Jonas Ransgård (M).

ANNONS
|

Det har under lång tid varit frostiga relationer mellan handlare inom Vallgraven och Göteborgs trafikkontor. Nya regler för tung trafik i området innanför hamngatorna fick flera handlare att reagera och mena att de är motarbetade av kommunen. Trafikkontorets Anette Thorén svarade med att kalla handlarna för "kverulanter". Nu ger sig även politikerna in i konflikten.

– Att kalla bekymrade företagare för kverulanter, det speglar företagsklimatet i Göteborg. Det är en tråkig samtalston, säger Jonas Ransgård. Jonas Ransgård hänvisar också till Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges kommuner företagsklimat. I kategorin "Tjänstemäns attityder till företagande" ligger Göteborg på plats 233 av totalt 290 kommuner.

ANNONS

När det gäller politikers attityd till företagsklimatet ligger Göteborg ännu sämre till, på plats 260. Med tanke på de stora infrastruktursatsningarna som genomförs i Göteborg, och som Jonas Ransgård menar kan påverka handeln i centrum negativt, borde kommunen se över hur den agerar.

– När jag träffar handlarna i Göteborg uppfattar jag de allra flesta som hårt arbetande människor som kämpar för att få sina rörelser att fungera. Då borde kommunen och den kommunala förvaltningen snarare se sig själva som ett serviceorgan till kommunens invånare, säger Jonas Ransgård.

Karin Lindberg, som driver Engelska Tapetmagasinet, har tidigare varit kritisk till hur dialogen varit med Trafikkontoret. Honreagerar kraftigt på citatet om kverulanter.

"När man har ett offentligt uppdrag och jobbar för och tillsammans med medborgarna så känns inte detta okej. Det är djupt kränkande mot oss som försöker göra Göteborg till en bättre stad varje dag och sliter ofta sju dagar i veckan med denna uppgift", skriver hon i ett mejl till GP.

ANNONS