Åtta förskolor i Göteborg föreslås stängas

Flera förskolor i centrum och i nordost kan stänga på grund av sjunkande barnantal. Beslut tas av förskolenämnden tidigast nästa vecka, men många föräldrar har redan informerats och reagerat starkt på förslaget.
”Vi är alldeles förtvivlade”, skriver en förälder till GP.