Ateism inget skäl för att få kött i skolan

Skolor i Göteborgs västra delar har dagar som är helt vegetariska. Något som en familj motsatte sig och ansökte om specialkost. Men deras argument om religiös åskådning godtogs inte av skolan.

ANNONS
|

Det var när det beslutats om att endast vegetarisk mat ska serveras vissa dagar i veckan i barnens skola som föräldrarna reagerade. De ansåg att deras barn behövde animaliskt protein varje dag och ansökte därför om specialkost för dem i skolan. En ansökan som fick avslag.

- Först försökte vi hitta en generell lösning, men när det inte gick ansökte jag om specialkost för barnen enskilt utifrån min trosuppfattning, säger pappan till GP.

Familjen är ateisteroch pappan angav aktuell forskning som skäl för att kunna få förändrad kost för sina barn i skolan.

- Hade jag hänvisat till en religion och något som står i en skrift som är flera tusen år gammal hade vi fått specialkost på fem sekunder, men aktuell forskning ger ingenting, säger pappan.

ANNONS

Anledningen till att vegetariska måltider införts i vissa skolor är att man satsar på hållbarhet långsiktigt, något som pappan anser att man kan göra även fast kött serveras i skolorna.

- Forskningen visar att det bara är nötkött som är dåligt ur ett hållbarhetsperspektiv, säger han.

Pappan anmälde fallettill diskrimineringsombudsmannen (DO) som inte kunnat ta upp ärendet på grund av tidsbrist. Nu ska föräldrarna gå till kommunen för att se vad de kan göra.

- Av skolan fick vi svaret att vi skulle "komplettera barnens kost hemma". Det hade de aldrig sagt om vi angav en annan religiös åskådning, säger pappan.

Han understryker sedan att han stöttar perspektivet att ha en hållbar utveckling i skolan. Men menar att eftersom det finns forskning som stödjer att vissa animaliska proteiner kan fungera med hållbar utveckling så är det problematiskt att man inte tar detta i beaktande när man beslutar om vegetariska dagar i skolan.

- Jag vill inte tvinga på vegetarianer att äta kött och vi vill inte bli påtvingade vegetarisk mat bara, säger pappan.

Pappan anmälde fallet till diskrimineringsombudsmannen (DO) som inte kunnat ta upp ärendet på grund av tidsbrist. Nu ska föräldrarna gå till kommunen för att se vad de kan göra.

ANNONS

- Av skolan fick vi svaret att vi skulle "komplettera barnens kost hemma". De hade de aldrig sagt om vi angav en annan religiös åskådning, säger pappan.

Han understryker sedan att han stöttar perspektivet om att ha en hållbar utveckling i skolan. Men menar att eftersom det finns forskning som stödjer att vissa animaliska proteiner kan fungera med hållbar utveckling så är det problematiskt att man inte tar detta i beaktande när man beslutar om vegetariska dagar i skolan.

- Jag vill inte tvinga på vegetarianer att äta kött och vi vill inte bli påtvingade vegetariansk mat bara, säger pappan.

ANNONS