Arkitekternas dom: Så blev nya Hisingsbron

Hisingsbron utgör ett skifte i Göteborgs stadsplanering och hyllas av arkitektkåren.
– En distinkt bro som man inte ser någon annanstans i världen, säger arkitektprofilen Gert Wingårdh. Samtidigt menar flera att staden fegade ur genom att inte bygga en lägre bro.
– En bortkastad möjlighet, säge Anna-Johanna Klasander, konstnärlig professor på Chalmers.