Är du en av alla nedstänkta fotgängare?

Nedstänkt med smutsvatten? Risken är nu stor i blidvädrets Göteborg. Men räkna inte med att ordningsmakten rycker ut till ditt försvar.

ANNONS
|

Förra veckans snö i Göteborgsområdet smälter snabbt i tövädret och gator och vägar fylls med smutsvatten.

På en rad platser bildas stora vattenpölar och bilister som inte tar det varligt kan lätt stänka med inte ont anande fotgängare.

- För att undvika nedstänkta kläder bör både fotgängare och fordonsägare tänka sig för. Ställ dig inte för nära vägkanten som gående och som bilist måste man hålla uppsikt om det dyker upp stora vattenansamlingar, säger Lennart Hjelm, kommissarie vid trafikpolisen i region väst.

Att det brottsligt att som bilist skvätta ned gående? Jo, så är det.

Enligt trafikförordningens tredje kapitel, paragraf 15 närmare bestämt, ska "förare hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet vid smutsigt väglag där det finns risk för att någon annan trafikant utsätts för smutsstänk".

ANNONS

Är det någon risk att åka fast för detta "övergrepp"? Nej, inte i realiteten.

- Sådana här händelser går väldigt fort. Det krävs att vi får in ett registreringsnummer och sedan ska den skyldige hinna stoppas. Det är dessutom extremt svårt för oss att bevisa oaktsamhet och uppsåt, säger Lennart Hjelm och fortsätter:

- Ärligt talat är jag tveksam till att sätta in polisiära utredningsinsatser när det är så gott som omöjligt att styrka ett brott.

Hjelm rekommenderar de som blir nedstänkta av smutsvatten att, om de hinner notera bilnumret, ta kontakt med fordonsägaren.

- Då kan man ju hoppas att få ersättning för tvättkostnader.

Enligt skadeståndslagen är det solklart att någon som får sina kläder nedstänkta av ett fordon har rätt till ersättning för kemtvätt eller motsvarande.

Den snabba snösmältningen ställer till bekymmer inte bara när det gäller nedskvättning.

- Vattenplaning på vägarna är ett mycket värre problem. Kör försiktigt, säger Lennart Hjelm.

Enligt Trafikverkets ledningscentral i Göteborg är det än så länge inga stora besvärligheter med översvämningar på de stora lederna kring Göteborg.

- Men det kan bli det när dagvattenbrunnar och liknande sätts igen med smuts, uppger Berndt Sveitz vid ledningscentralen.

Inte heller räddningstjänsten i Storgöteborg har haft någon anhopning av uttryckningar på grund av översvämningar i samband med mildvädret.

ANNONS

Renova, som sysslar med bland annat slamsugning, är inte överlupna med rensningsuppdrag.

- Det är lugnt än så länge, säger Eva Adersjö, kommunikationschef på Renova.

ANNONS