Använde funktionsnedsatta ungdomar till utpressning

27-åringen hotade med Bandidos och använde sig av ungdomar från HVB-hem och LSS-boenden i sina utpressningsbrott.
"Det är försvårande att han på detta sätt utnyttjat personer med olika slags funktionsnedsättningar för sina gärningar", skriver domstolen och dömer mannen till fyra års fängelse.
Även två av medhjälparna hamnar på anstalt.