Anställda larmar: Lik ligger i flera år på bårhusen

Det är inte bara pandemin som ställt till det på bårhuset på Östra sjukhuset. Nu larmar anställda om att många döda ligger längre än vad som anses värdigt innan de förs iväg till den sista vilan.
– Vi har en kropp som legat fryst sedan 2020, säger Camilla Sydvart, enhetschef för klinisk patologi på Sahlgrenska sjukhuset.