Anställd kan ha spridit mässling till 63 bebisar

Den vårdanställde som smittats av mässling kan ha smittat 63 nyfödda med sjukdomen.
Man har under dagen sökt föräldrarna till samtliga barn och barnen ska nu få injektioner med antikroppar.

ANNONS
|

Under tisdagseftermiddagen visade det sig att 63 nyfödda kan ha drabbats av smittan.

Man ska nu ge samtliga barn injektioner av immunglobulin.

– Personen som visat sig vara smittad har inte varit i direkt kontakt med nyfödda, utan vistats på förlossningen under vissa timmar den 28-29 december. Smittan är luftburen och stannar kvar i två timmar, säger Görel Nergelius.

Barnen erbjuds immunglobulin

Bekräftelsen om smitta kom vid midnatt, och vid sex-sjutiden på tisdagsmorgonen började man ringa runt till de patienter som varit inskrivna den aktuella tiden.

– Vi uppmanar dem att komma in med barnen och erbjuder immunglobulin, det vill säga antikroppar mot mässling. Då får barnet ett nästan hundraprocentigt skydd. Och skulle det ändå bli smittat blir sjukdomen lindrigare och barnet blir inte lika smittsamt.

ANNONS

Gäller smittrisken även neonatal, avdelningen för tidigt födda?

– Den smittade personen har inte varit där. Däremot undersöker vi om personal från neonatal varit på avdelningarna 28-29 under den aktuella tiden, säger Görel Nergelius.

Hur farlig är mässling för nyfödda?

– Den kan vara farlig för vem som helst. Den upplevs som en svår influensa och kan ge allvarliga följdsjukdomar.

Hur stor är risken för barnet om mamman kommit in men ännu inte fött när smittan finns på förlossningen?

– Det är aldrig bra för fostret om mamman får en svår infektion, det är inte specifikt för mässling. Fostret kan bli allmänpåverkat. Men det är röda hund som kan orsaka allvarliga fosterskador, inte mässling.

Görel Nergelius betonar att det inte finns någon anledning till allmän oro.

– Antalet fall är begränsat, men vi tar situationen på allvar och arbetar intensivt för att begränsa smittan.

Den anställde som bar på smittan, var hen vaccinerad?

– Det är lite oklart vilket vaccinationsskydd hen hade, men sannolikt var personen inte vaccinerad.

När man söker jobb inom vården, får man frågor om sina vaccinationer då?

ANNONS

– Tidigare krävdes det när det gällde tuberkulos, men det kravet finns inte kvar. Det kanske är något som borde diskuteras på samhällsnivå efter det här, vilka krav vi skulle kunna ställa på blivande vårdpersonal, säger Görel Nergelius.

LÄS MER: Disa, 6 månader, fick vaccineras mot mässlingen efter utbrott

Sedan det första fallet av mässling blev känt den 10 december på Östra sjukhuset har man genomfört en omfattande smittspårning och upptäckt ytterligare smittade personer.

ANNONS