Anmäler Kidz Center för diskriminering – fick inte komma in med rullstol

Amra Huskic ville följa med sin tvååriga dotter in på lekområdet på Kidz Center, men stoppades eftersom hon sitter i rullstol.
Enligt Amra sa personalen att hon skulle smutsa ner men enligt leklandet handlade det om säkerhet för barnen.
Nu har hon anmält dem till diskrimineringsombudsmannen.
– Alla föräldrar borde få vara med, säger hon.