Lena Andersson får sparken som vd för Älvstranden.
Lena Andersson får sparken som vd för Älvstranden. Bild: Sara Johari

Älvstranden sparkar vd:n Lena Andersson

Styrelsen i det kommunala bolaget Älvstranden sparkar sin vd Lena Andersson efter att hon kritiserats i kommunens egen granskning av bolaget.
Men styrelsen var inte enig om att sparka Lena Andersson och nu lyfts kritik mot att beslutet var både förhastat och ogenomtänkt.
– Det är otroligt anmärkningsvärt, säger Rickard Eriksson (M), vice styrelseordförande för Älvstranden Utveckling AB.

ANNONS
|

Det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB och vd:n Lena Andersson ska ha begått en rad allvarliga fel, enligt en utredning som gjorts av Göteborgs stads visselblåsarenhet – detta efter en granskning av Expressen.

Utredningen kritiserar bolaget på flera olika punkter:

  • Älvstranden Utveckling AB lät bli att anmäla en misstänkt muthärva och bröt i samband med detta också kommunens egen policy mot mutor.
  • Vd:n Lena Andersson ska inte ha informerat sin egna styrelse om en granskning av revisionsbyrån KPMG inför ett styrelsemöte september 2020.
  • Hon ska ha fattat ett tilldelningsbeslut om bygget av Masthuggskajens konstgjorda halvö på egen hand, inte informerat bolagets styrelse om risker i projektet samt undanhållit avvikande åsikter inom ledningsgruppen för sin styrelse.

Får sparken av styrelsen

Under förmiddagen höll styrelsen ett krismöte med anledning av utredningen och beslutade att Lena Andersson får sparken.

– Det stämmer att vi har haft frågan uppe i styrelsen och att Lena lämnar från och med i dag, säger Boris Ståhl (S), styrelseordförande Älvstranden Utveckling AB.

Varför väljer ni att sparka Lena Andersson?

– Vi står inför en rätt stor omställning i bolaget med nytt ägardirektiv och ny inriktning. Vi i styrelsen har bedömt att vi behöver ha en ny ledning, sedan är det klart att de här skriverierna och rapporterna påverkar så klart, men det är inte det som är skälet.

ANNONS

Ska bli renodlat fastighetsbolag

De nya direktiven från ägaren, Göteborgs stad, handlar om att Älvstranden ska gå från att vara ett bolag med fokus på stadsutveckling till ett renodlat fastighetsbolag.

Älvstranden har bland annat haft ansvar för Älvstaden, som kallats för Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Det innebär bland annat att centrala Göteborg ska förtätats med drygt 25 000 bostäder.

– Vi blir ett bolag som andra markägande bolag, det är den stora förändringen, säger Boris Ståhl.

Lena Andersson har sex månaders uppsägningstid samt 18 månaders avgångsvederlag. Det ger henne drygt fyra miljoner kronor.

Styrelsen oenig

Två partier, Moderaterna och Demokraterna, valde att inte delta i beslutet – men röstade heller inte nej till att sparka Lena Andersson.

Vice styrelseordföranden Rickard Eriksson (M) är djupt kritisk till att övriga partier valt att fatta ett så förhastat beslut. De två partierna ville i stället läsa in sig ordentligt på den information som gavs under det extrainsatta krismötet.

– Vi anser att ärendet inte är tillräckligt förberett och vi har inte fått tillräckligt mycket tid för att ta ställning i frågan säger han och fortsätter:

– Jag tycker att det är en oerhört anmärkningsvärd hantering av en anställd inom Göteborgs stad. Om de rödgröna vill vara en attraktiv arbetsgivare så får man visa att man hanterar sina anställda på ett värdigt och korrekt sätt.

ANNONS

Enligt Boris Ståhl har styrelsen inte tagit ställning till om själva granskningsrapporten från Göteborgs stads visselblåsarenhet var rätt eller fel, men däremot har styrelsen tillsatt en rad olika utredningsuppdrag med syfte att förbättra bolagets framtida arbete.

– Vi själva går till botten med de saker som kommer fram i rapporten, säger Boris Ståhl.

Inte blivit underrättad

Den numera avskedade vd:n Lena Andersson säger att hon fortfarande inte underrättats om beslutet när GP når henne.

Då har det hunnit gå flera timmar sedan beslutet fattades.

– Jag har inga kommenterar. Jag har fortfarande inte fått höra styrelsens beslut, ordföranden har fortfarande inte lämnat något beslut, säger hon och fortsätter:

– Jag är mycket förvånad, delar av styrelsen har varit här och sagt hej då. De har sagt att de säger ingenting, utan att det är styrelsens ordförande som ska lämna beskedet till mig. Han har fortfarande inte pratat med mig.

Vad gäller själva visselblåsarenhetens utredning underkänner hon delar av den. Lena Andersson medger att hon begick fel när det misstänkta mutbrottet inte anmäldes och att hon genom detta bröt kommunens egen mutpolicy.

Utöver det känner hon inte igen sig i bilden av att hon ska ha mörkat information för sin egen styrelse.

ANNONS

– Det finns faktadelar som är felaktiga, där man inte tagit med väsentlig information, och klargjorde detta för styrelsen och det är min chans att få upprättelse i de grava påståenden som framförs där. Annars är jag helt rättslös i den här situationen, säger Lena Andersson.

LÄS MER:Älvstrandens vd mörkade uppgifter för sin egen styrelse

LÄS MER:Mutbrott utreds i Göteborgs stads bolag Älvstranden utveckling

LÄS MER:Muthärvan kring Älvstranden skadar tilltron till demokratin

ANNONS