Allt du behöver veta om mässling

Det pågående utbrottet av mässling i Göteborg har lett till flera frågor kring den tidigare nästan utrotade sjukdomen. Smittskyddsläkaren Leif Dotevall hjälper till att räta ut frågetecknen.

ANNONS
|

Hittills har tolv fall av sjukdomen mässling upptäckts i Göteborg. Enligt Smittskyddet i Västra Götalandsregionen är mässling den mest smittsamma sjukdomen som man känner till, men de flesta människorna har ett gott skydd mot sjukdomen. Men det finns personer som inte är vaccinerade eller inte har haft sjukdomen tidigare som därför kan vara mottagliga för den.

En ovaccinerad person sökte i början av december vård på en vårdcentral och på akutmottagningen på Östra sjukhuset. Den 10 december konstaterades att personen var sjuk i mässling. Efter det har en omfattande smittspårning pågått samtidigt som fler fall av mässling har konstaterats.

ANNONS

Senast ett utbrott förekom i Göteborg var i februari 2008, då insjuknade 4 personer i mässling.

– Detta är det största utbrottet på många år i Sverige, mässling var ju under många år i stort sett en utrotad sjukdom med endast enstaka fall per år i landet, säger Leif Dotevall, smittskyddsläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Smittar lätt

Mässling är en luftburen sjukdom som kan smitta lätt om den som är sjuk hostar eller nyser. Små droppar av viruset sprids då i luften och kan fortsätta spridas i flera rum.

Vanliga symptom vid mässling är feber, ögonirritation, hosta och huvudvärk. Efter runt fyra dagar får man utslag, som ofta sprider sig från ansiktet. Från smittotillfället tar det 7 till 18 dagar innan sjukdomen bryter ut. Enligt Leif Dotevall är det framför allt barn under ett år, personer med mycket nedsatt immunförsvar och vuxna över 25-30 år som blir svårast sjuka av mässling.

– Även gravida som får mässling är en riskgrupp och blir svårt sjuka. Gravida har nedsatt immunförsvar på grund av sin graviditet och alla infektionssjukdomar riskerar att bli mer ilskna när man är gravid. För äldre vuxna är risken att man kan få sekundärsjukdomar, som lunginflammation, bihåleinflammation och öroninflammation, säger han.

ANNONS

Enligt Smittskydd Västra Götaland får en av tio med mässling får öroninflammation, en av 20 får lunginflammation, en av 1000 får hjärninflammation som kan leda till bestående hjärnskador. Mellan en till två av 1000 mässlingfall i världen avlider också till följd av sjukdomen.

Sverige vaccinerar senare

I många länder vaccineras barn för mässling vid 12 månaders ålder, men i Sverige vaccineras barn för mässling enligt barnvaccinationsprogrammet normalt vid 18 månaders ålder. Anledningen till att inte ge vaccin för tidigt är att barnet har antikroppar överförda från sin mamman via moderkakan som kan blockera antikropparna från mamman.

– Man har bedömt att 18 månader är en rimlig gräns i Sverige, men vid 12 månaders ålder slutar mammans antikroppar fungera. Därför har man på nationellt nivå börjat utreda detta. Redan i dag kan mässlingvaccin ges till barn från 6-9 månaders ålder i vissa situationer och från 12 månaders ålder är det kostnadsfritt, säger han och fortsätter:

– Vad gäller nyfödda barn, har del av de barnen ett visst skydd från sin mamma, men en del barn har det inte, man kan inte gissa vilka som har eller inte har det i en akutsituation. För tidigt födda barn har ofta sämre skydd eftersom antikroppar från modern överförs sent under graviditeten.

ANNONS

Flera tusen fall i Europa

Mässling är en allvarlig sjukdom världen över. I Europa har flera tusen mässlingsfall konstaterats under 2017, enligt Smittskydd Västra Götaland. I bland annat Italien har 4 800 fall konstaterats och i Rumänien har hela 7 900 fall rapporterats. Men antalet barn som vaccineras för sjukdomen ökar konstant, vilket gör att dödsfallen minskat avsevärt de senaste åren.

– Över 80 procent av jordens barn vaccineras i dag mot mässling och det ökar hela tiden. Förra året hamnade antalet dödsfall under 100 000, men det visar också hur allvarlig sjukdom det är när så så många barn dör i sjukdomen, säger Leif Dotevall.

I många andra länder är det även obligatoriskt att vaccinera sina barn.

– Vi vill hellre att kunskap och goda argument ska övertyga föräldrarna att vaccinera sina barn.

ANNONS