Budgetdebatt i Göteborgs stadshus.
Budgetdebatt i Göteborgs stadshus. Bild: Petter Trens

Alliansens budget gick igenom efter lång och hetsig debatt

Onsdagens debatt om budgeten för nästa år var lång och stundtals hetsig. Först efter 14 timmars debatt kom beslutet: alliansens budget gick igenom. En budget som ska trygga ekonomin och säkra välfärden, enligt alliansen.
– En skräckpolitik för en trasig och nedbruten välfärd, säger Daniel Bernmar (V).

ANNONS
|

Andra försöket. På onsdagen debatterades stadens budget för nästa år. Det blev en lång och intensiv debatt, om frågor som skola, ekonomi och miljö.

När det var dags för omröstning gick det däremot snabbt. I huvudvoteringen stod det mellan Socialdemokraternas och alliansens budgetförslag – och precis som väntat blev det alliansens budget som gick igenom, med röstsiffrorna 24-17.

Den innebär bland annat en höjd taxa för hemtjänsten och att bemanningen på lekplatser slopas.

Alliansen prioriterar att öka investeringar på exempelvis skolor, förskolor och äldreboenden.

Anslagen till nämnderna höjs, men inte tillräckligt för att täcka de ökade kostnaderna. I praktiken innebär det därmed ett sparbeting.

ANNONS

– Det är en skräckpolitik för en nedbruten och trasig välfärd. Man har malt sönder äldreomsorgen och annan välfärd. Det är ett politiskt hyckleri, säger Daniel Bernmar (V).

Oense om ekonomin

Alliansens budskap är att staden måste hålla hårt i pengarna och att det tidigare rödgröna styret har gett allt åt alla.

– Alliansens budget för 2020 är en budget för framtiden. God ordning i ekonomin är grunden för att säkra välfärden, säger kommunstyrelseordföranden Axel Josefson (M).

Han kritiserar de rödgrönrosa för att vilja höja skatten och S för en ökad utdelning från de kommunala bolagen och menar att i stort sett inga andra än alliansen lägger ett budgetförslag som når god ekonomisk hushållning.

– Axel Josefson, det här är trams. Vi har tagit ansvar för ekonomin. Vi har haft positivt resultat varje år och kunnat lägga undan pengar, säger kommunalrådet Daniel Bernmar (V) och fortsätter:

– Den ekonomin fortsätter du nu suga ut, istället för att använda pengarna för att trygga välfärden, bestämmer du dig för att lägga pengarna på hög och sänka välfärden. Du sänker verksamheterna.

Kommunalrådet Martin Wannholt (D) säger att han till stor del delar alliansens kritik mot de rödgrönrosas och S hantering av ekonomin.

– Men det som bekymrar oss är att alliansen efter 24 år i opposition inte klarar att med en enda krona göra en omprioritering. Ni kör osthyveln. Ni talar om att de rödgröna gjort rätt i alla år, ni drar bara ned kostnaderna lite.

ANNONS

Hårda ord om skolan

Efter att S och D gick ihop och återremitterade alliansbudgeten förra veckan har alliansen gett vika på flera punkter för att lyckas få igenom budgeten. Bland annat slopas det siffersatta målet för hur många lägenheter i allmännyttan som ombildas till bostadsrätter.

Anslaget till skolan och förskolan har också ökat med 100 respektive 37 miljoner kronor. Dock inte tillräckligt för att täcka upp för de ökade kostnaderna.

Teysir Subhi (FI) menar att alliansens budget är en katastrof för skolan och förskolan.

– I en tid av stor lärarbrist och stor kunskapsbrist är inte detta annat än ett stort misstag. Med en blå budget kan jag som lärare inte säga att vi ger eleverna en god start i livet. Vad säger ni till eleverna ni sviker?

Helene Odenjung (L) säger att hon dock är stolt över att ramarna till skolan ökar.

– Vi måste använda pengarna vi fått på bästa sätt. Jag tänker freda pengarna ut till skolan. För det är viktigt att pengarna når hela vägen.

Attenius stolt över att man agerat

Kommunalrådet Karin Pleijel (MP) menar att S och D har agerat panikartat.

– Alliansen har gjort en novemberöverenskommelse med Socialdemokraterna, säger hon menar att agerandet inte har lett till särskilt stora förändringar i alliansens budgetförslag, säger hon och tillägger att det inte räddar skolan.

ANNONS

Kommunalrådet Jonas Attenius (S) menar att det är upp till alliansstyret att säkra stöd för att få igenom sin budget.

– Vi har agerat. Det är jag stolt över, säger han.

Samtidigt som han är nöjd med en del punkter är han kritisk till att alliansen sparar rakt av.

Fakta: Alliansbudgeten

* Alliansen prioriterar investeringarna och menar att tidigare styren har byggt för lite och att man nu behöver hålla i pengarna till nämnderna för att ha råd att investera i exempelvis förskolor, skolor och äldreboenden.

* Inför ett system med mätbara mål, som måluppfyllelse i skolan och att Göteborg ska klättra på Svensk näringslivs lista över företagsklimatet.

* Taxan i hemtjänsten ska höjas.

* Bemanningen på lekplatserna ska slopas.

Fakta: Budgetförslagen

I Göteborg finns fem olika politiska grupper som strider om hur pengarna ska användas och vilka prioriteringar som ska göras.

Alliansen: Styrande M, L, KD och C utgör den största budgetgruppen med 24 mandat. Budskapet är att staden måste hålla hårt i pengarna, nämnderna får ett sparbeting, samtidigt som det kommunala grunduppdraget ska värnas.

Rödgrönrosa: V, MP och FI är näst störst med 19 mandat. Partierna lägger en dryg miljard kronor mer på satsningar än alliansen och för att ha råd vill partierna höja skatten med 40 öre per intjänad hundralapp och ta ut pengar ur resultatutjämningsreserven.

Socialdemokraterna: Partiet har 17 mandat och föreslår full kompensation till nämnderna och en del satsningar utöver det. Extra pengar ska vaskas fram genom ett anställningsstopp för chefer och administration en tillfälligt högre utdelning från stadens bolag.

Demokraterna: D har 14 mandat. Partiet vill se genomgripande omprioriteringar för att komma tillrätta med stadens ekonomi och få loss pengar till skolan och förskolan.

Sverigedemokraterna: SD har 7 mandat och budgeten bygger på rejäla nedskärningar på SFI, modersmålsundervisning och bidrag. SD vill återinföra 11-månaderstaxan för förskolan och starta ett återinvandringskansli som ska hjälpa invandrare att återvända till sina hemländer.

ANNONS