Alliansens budget bygger på besparingar över hela linjen

Inga stora satsningar. Det genomgående temat i alliansens budget är istället att kommunen måste hålla hårt i pengarna framöver och att personalen måste minska.
– Vi har ärvt en accelererande kostnadsutveckling. Det måste brytas, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

ANNONS
|

Alliansen hade kallat till presskonferens i Gårdsten för att presentera sin budget för 2020. Och det är en budget som till stora delar är präglad av att vi går mot ekonomiskt hårdare tider.

Det handlar dels som demografiska orsaker – en minskad andel av befolkningen är i arbetsför ålder, vilket innebär att färre ska försörja fler. En lång högkonjunktur är dessutom på väg att mattas av.

Dessutom menar alliansen att det tidigare styret försatt staden i en situation där kostnaderna ökar snabbare än intäkterna. De senaste åren har till exempel personalen växt betydligt snabbare än befolkningen.

Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) säger att alliansen ärvt en accelererande kostnadsutveckling som måste brytas.
Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) säger att alliansen ärvt en accelererande kostnadsutveckling som måste brytas. Bild: Mia Höglund

Vill inte höja skatten

Men alliansen vill inte lösa det genom att höja skatten. Förslaget är att den ligger kvar.

ANNONS

– Det finns goda förutsättningar att lösa de utmaningar vi har ändå. Vi gör prioriteringar som medför att vi kan få en ekonomi i balans, säger Axel Josefson.

Axel Josefson (M), Helene Odenjung (L), Emmyly Bönfors (C), Elisabet Lann (KD ) presenterar alliansens förslag till budget.
Axel Josefson (M), Helene Odenjung (L), Emmyly Bönfors (C), Elisabet Lann (KD ) presenterar alliansens förslag till budget. Bild: Mia Höglund

Några nya stora satsningar finns inte i budgeten. Däremot inför alliansen ett system med ett antal mätbara mål för verksamheten. Det handlar till exempel om att staden ska klättra på Svensk näringslivs lista över företagsklimatet, måluppfyllelse i skolan och kundnöjdhet.

– Vi ska vara en så attraktiv stad att fler vill flytta hit och jobba här, säger Helene Odenjung, kommunalråd (L).

Ett annat problem som alliansen tycker sig ha ärvt är en investeringsskuld – staden lider brist på såväl förskolor, skolor som äldreboenden och budgeten innehåller mål om att ett stort antal ska byggas under mandatperioden.

Alla nämnder måste spara

Samtidigt kan man inte låna hur mycket som helst – målet är att egenfinansieringsgraden ska ligga på 50 procent. Det innebär att mindre blir över till den löpande verksamheten.

Alla nämnder får en utökad ram på 1,5 procent. I praktiken innebär det att alla får ett sparbeting eftersom kostnaderna ökar med 2,8-2,9 procent.

– Det är den prioriteringen vi gör för att få råd med de investeringar som görs. Hade vi ökat ramarna ytterligare då hade vi inte haft råd med den investeringsplan som ligger fastlagd. Då väljer vi att satsa på tillväxten i Göteborg, med fler förskolor, skolor och äldreboenden, säger Axel Josefson.

ANNONS

Kärnuppdraget viktigast

Under presskonferensen presenterades satsningar på skola och förskola om totalt 346 miljoner kronor. Är det utöver ramen?

– Det är inom ramen. Alla får 1,5 procent. Vi har valt att inte göra några stora Alexandrehugg i vår verksamhet utan att får vara med och bidra i det omställningsarbete vi gör.

Så i själva verket får skolorna en mindre ram?

– Ja, om kostnadsutvecklingen blir 2,8 procent som stadsledningskontoret bedömer, så blir det en mindre ram.

Vilka direktiv skickar ni med till nämnderna, om vad de ska spara på?

– Vi är tydliga med att vi ska göra det kommunala kärnuppdraget bra. Sedan har vi sagt att man ska göra en översyn av personalsituationen i nämnder och bolag. Vi tittar också på att följa ramavtalen för upphandlingar. Där finns ganska mycket att göra.

Ännu värre i andra kommuner

Axel Josefson säger att det är ett omställningsarbete som väntar. Samtidigt betonar han att det inte är en uppgift som är omöjlig att lösa. Läget är ännu värre i andra kommuner.

– I Stockholm höjer man ramarna med noll procent.

De tre stora kostnadsposterna kommunen har är personal, lokaler och inköp. Axel Josefson bedömer att det finns mycket att vinna på genom att utnyttja lokalytor mer effektivt och jobba med inköp. Personalen ska också minska, men det kommer inte att bli något anställningsstopp.

ANNONS

– Vi kommer att prioritera välfärdsuppdraget, så de luckorna kommer att bli viktigast att fylla.

Kommunfullmäktige fastställer budgeten för Göteborg stad den 4 november.

ANNONS