Alliansen vill öka valfriheten för äldre som ska in på boende

Alliansen vill att äldre ska kunna välja mellan privat och kommunalt äldreboende. Vänsterpartiet är kritiskt och varnar för att det kommer att leda till skenande kostnader för tomma platser.
– Det kommer att kosta. Men om man inte vill ge äldre möjligheten att bo nära sina anhöriga, då får man säga det, säger Elisabet Lann (KD).