Trafikstrategin säger att biltrafiken i Göteborg ska minska med 25 procent. Än har inte mycket hänt och nu vill alliansen att byggnadsnämnden slutar anpassa sig efter målsättningen.
Trafikstrategin säger att biltrafiken i Göteborg ska minska med 25 procent. Än har inte mycket hänt och nu vill alliansen att byggnadsnämnden slutar anpassa sig efter målsättningen. Bild: Anders Ylander

Alliansen vill att byggnadsnämnden slopar trafikstrategin

Stadens trafikstrategi har ännu inte gett önskad effekt och ska utvärderas. Därför borde byggnadsnämnden sluta förhålla sig till den. Det kräver alliansen i ett yrkande.

ANNONS
|

Trafikstrategin föreskriver bland annat att biltrafiken ska minska med 25 procent fram till 2035, jämfört med startåret 2011. Men hittills följer utvecklingen inte planen och nyligen beslutade trafiknämnden att strategin ska utvärderas.

Moderaterna har länge kritiserat strategin och i en debattartikel i GP anslöt sig den avhoppade miljöpartisten Henrik Munck till kritikerna. Han menar att de åtgärder som krävs för att staden ska nå målet inte gjorts.

LÄS MER: Minskat cyklande – tvärtemot målsättningen

Ordföranden sågar yrkandet

Nu vill alliansen att byggnadsnämnden slutar ta hänsyn till trafikstrategin och man pekar på två skäl: trafikstrategin har aldrig beslutats av fullmäktige, utan bara av trafiknämnden. Den ser dessutom inte ut att bli verklighet – och då är det orimligt att bygga planeringen på den.

ANNONS

Byggnadsnämndens ordförande Emmali Jansson (MP) tycker inte att det är några giltiga skäl.

– Om ett annat organ har kunskapen i en viss fråga är det klart att vi tar till oss det. Det är samma sak med grönstrategin, som är beslutad av Park- och naturnämnden, säger hon.

Axel Josefson, moderat ledamot i både byggnadsnämnden och trafiknämnden, tycker inte att den jämförelsen håller.

– Trafikstrategin är ett av de tunga dokumenten byggnadsnämnden förhåller sig till. Det är inte grönstrategin. Utformningen av vägar är en långsiktig fråga, som är svår att ändra om den blir fel, säger han.

Bra att kunna visa på en plan

Att trafikstrategin har betydelse för byggnadsnämndens arbete är de överens om. Emmali Jansson pekar på att den varit till hjälp i kontakter med trafikverket, när det visat oro över hur nya bostäder i till exempel Frölunda kommer att påverka trafiken på lederna.

– Då har vi kunnat visa att vi har en plan för hur vi ska ta hand om den trafiken.

Enligt Axel Josefson är det precis det här som är problemet – att man anpassar sig till en plan, som enligt hans sätt att se det inte håller.

Emmali Jansson håller inte med.

– Att någonting eventuellt ska revideras är inget skäl för oss att sluta förhållas oss till det. Så länge strategin gäller kommer vi att använda oss av den.

ANNONS
ANNONS