Elisabet Lann (KD), ansvarig för äldrefrågor i kommunstyrelsen.
Elisabet Lann (KD), ansvarig för äldrefrågor i kommunstyrelsen. Bild: PER WAHLBERG

Alliansen föreslår en höjning av hemtjänsttaxan

Hemtjänsttaxan kommer att höjas om alliansens budget klubbas igenom. Den nya kostnaden föreslås bli 209 kronor i timmen, en höjning med 63 kronor per timme.
– Det är fortfarande långt under riksgenomsnittet, säger Elisabet Lann, kommunalråd (KD).

ANNONS
|

Hemtjänsten i Göteborg är under press. Kundnöjdheten ligger på omkring 80 procent vilket är en bit lägre än kranskommunerna och personalen upplever att tiden är för knapp för att hinna med vårdtagarna.

Det måste finnas tid

Elisabet Lann, ansvarig för äldrefrågor i kommunstyrelsen, säger att det till viss del handlar om att ny teknik som introducerats inte fungerar som den ska, något som måste ses över.

– Det är alldeles självklart att det ska finnas tid så att man hinner ta sig från person A till person B och att de ska finnas tid för de uppgifter som personalen ska utföra – och lite luft för det oförutsedda. Vi måste ha en hemtjänst som fungerar och levererar en trygg och omtänksam hemtjänst till stadens äldre, säger hon.

ANNONS

Taxan för brukarna höjs

I alliansens budget för 2020 är ambitionen att lyfta hemtjänsten, bland annat genom att höja ersättningen till utförarna med ungefär 20 kronor i timmen. För att finansiera detta kommer man att höja taxan för brukarna från dagens 146 kronor per timme till 209 kronor per timme.

– Även med den här höjningen ligger Göteborg nästan lägst i landet. Andra städer som har den här modellen med att ersättningen baseras på utförd tid ligger i snitt 300 kronor i timmen, säger Elisabet Lann.

Biståndsbedömningen förenklas

En annan nyhet i budgeten är att alliansen vill att en modell för slopad biståndsbedömning för personer över 75 år tas fram. Den som ansöker om hemtjänst ska få det efter ett förenklat beslutsfattande, som möjliggjorts efter en lagändring.

– Biståndsbedömningen tar mycket resurser och vi har också sett att de som ansöker i princip aldrig får nej. Då är det lite bortkastat att lägga resurser där. Det är bättre att lägga de pengarna på sådant som kommer de äldre till del, säger Elisabet Lann.

ANNONS