Ali Khan – familjen som anses styra i den undre världen

Släktnätverket Ali Khan har i många år beskrivits som motorn i den kriminella verksamheten i Angered. Med ett högt våldskapital och klanliknande metoder har dess närvaro en stor påverkan på lokalsamhället i nordöstra Göteborg.
– Har en person gjort fel får den personen stå för det och då ska man följa de domstolsprocesser som finns. Men hela familjen kan inte dömas för det, menar släktens överhuvud, Hashem Ali Khan.