Äldre hittar känslor i skrivandet

Sommarens höga värme ger inte bara tid för bad och sol. Detta vet Zaiga Holm och Birgit Ahlander som deltar i en skrivarkurs anordnad av mötesplatsen Livslust i Backa.