Lena Magnusson, chef för kvinnojouren Kriscentrum för kvinnor.
Lena Magnusson, chef för kvinnojouren Kriscentrum för kvinnor.

Akut platsbrist på kvinnojourer

ANNONS
|

De boende som är hemma om dagarna håller sig inne på sina rum när GP kommer. Det tolv platserna på Kriscentrum för kvinnor är fulla.

Lena Magnusson, som är chef för kvinnojouren sedan i augusti, och Anette Holm, som arbetat här i många år, visar runt i de gemensamma lokalerna. Vardagsrummet, köket, lekrummet. För tillfället bor här förutom kvinnorna 14 barn. Flera av familjerna har varit fast på akutboendet längre än de borde behöva.

När bostadsbristen förvärras får landets kvinnojourer problem. De akutboenden som jourerna driver är tänkta att ta emot kvinnor med skyddsbehov under kortare perioder – max ett par månader. Efter att den första kritiska fasen är över är det meningen att kvinnorna ska flytta vidare till permanenta bostäder. Men på grund av att det råder stor brist på billiga hyreslägenheter finns det ingenstans för kvinnorna att ta vägen. Många blir kvar på akutboendena i väntan på att komma vidare. På så sätt stoppas hela systemet upp. Platserna är ständigt upptagna och nya kvinnor som söker hjälp måste hänvisas vidare.

ANNONS

GP har kontaktat sju kvinnojourer i och omkring Göteborg. När GP ringer finns det totalt en plats ledig. Alla vittnar om att det är bostadsbristen, vid sidan om knappa resurser, som gör att man tvingas neka nödställda kvinnor plats. Kvinnojouren Frideborg i Mölndal är ett exempel. Bara den senaste månaden har de lämnat negativt besked till 18 kvinnor.

Kvinnojouren Olivia i Alingsås behövde tidigare sällan neka någon. Få stannade längre än tre månader. Nu ser situationen helt annorlunda ut.

– Det är inte ovanligt att kvinnor och barn bor här i upp till ett år. Det är inte bra vare sig för kvinnorna eller för barnen att stanna så länge i ett skyddat akutboende. Detta är ett kollektivt boende – kvinnor och barnflyttar in och ut. De som blir kvar en längre tid tvingas säga hejdå till många de har fäst sig vid, säger Eva Lindberg som arbetar på kvinnojouren Olivia i Alingsås.

I Göteborg finns en rad kvinnojourer. Anette Holm på Kriscentrum för kvinnor är noga med att poängtera att kvinnorna i Göteborg inte behöver gå runt och knacka dörr och avvisas. I de flesta fall är det socialtjänsten som placerar kvinnor på boenden. Om de har fullt på Kriscentrum så hänvisar de vidare till eventuella lediga platser med hjälp av en intern boendeportal som kvinnojourerna i staden delar.

ANNONS

– Vi säger aldrig blankt nej till någon. Är det fullt överallt försöker vi i stället ordna akutboende genom exempelvis socialjouren. Men hittills i år har vi fått hänvisa 200 kvinnor vidare då det inte funnits plats hos oss. Det är väldigt många.

Det är tydligt att behovet överstiger kapaciteten när det kommer till platser på akutboenden för kvinnor som utsätts för våld eller hot av en närstående. Men lösningen är enligt Anette Holm inte självklar.

– Att öppna fler kvinnojourer är ett politiskt beslut. Sen kanske inte det heller löser frågan. Vi jobbar för att det är förövaren som ska ut, inte kvinnan. Kontaktförbud i hemmet är en relativt ny lag som av någon anledning sällan används.

FAKTA: Kvinnojourer i Göteborg med omnejd

Frideborg, Mölndal

Fem platser och en akutplats. Just nu i princip fullt med tre kvinnor och nio barn. Nekar minst tio kvinnor per månad, den senaste månaden 18 stycken.

Partille

Tre platser. Just nu fullt. Nekar i genomsnitt mellan sex och tio kvinnor per månad.

Olivia, Alingsås

Fyra platser för kvinnor varav två med plats för barn. I stort sett alltid fullt. Nekar två till tre kvinnor per månad.

Ada, Göteborg

Fyra platser. Just nu fullt. Har hänvisat 31 kvinnor och 28 barn vidare det senaste året, med förbehåll för att det ibland glöms bort att fylla i denna statistik, så det kan handla om fler.

ANNONS

Kriscentrum för Kvinnor, Göteborg

12 platser. Just nu fullt. I genomsnitt 95 procents beläggning under året, vilket är mycket högt. Hittills i år har 200 kvinnor hänvisats vidare.

Kvinnohuset Kassandra, Göteborg

Sju platser. Just nu fullt. Statistiken för antal som hänvisats vidare 2013 är inte färdig ännu.

Kvinnojouren i Göteborg

Fem platser. Just nu en ledig. Statistiken för antal som hänvisats vidare 2013 är inte färdig ännu.

ANNONS