Åkareplatsen byggs om helt

Nu drar bygget i gång vid Åkareplatsen med ett nytt rese­centrum, flytt av bilfiler, ny rondell och cykelbana. En tillfällig lösning som går på cirka 50 miljoner kronor.

ANNONS
|

Det blir stora förändringar under året på Åkareplatsen, som ligger mellan Centralstationen och Polhemsplatsen. Ett nytt resecentrum skall byggas, busslinjer flyttas, biltrafiken leds om och en rondell skall byggas. Detta gör att en del trafikljus försvinner och hållplatsen flyttas till framsidan av hotell Scandic Crown – detta för att hålla samman hållplatserna.

Ombyggnationen är beräknad att kosta 50 miljoner kronor, vilket innefattar bland annat markarbete, flytt av bussterminal från Nils Ericsonterminalen, flytt av transformatorstation och byggandet av resecentrum, enligt Marit Sternang, projektledare på Trafikkontoret.

Nytt resecentrum

Under hösten påbörjas byggandet av ett nytt resecentrum och det skall vara klart till tidtabellsskiftet i december. Men redan nu under våren påbörjas arbetet med att bygga en gång- och cykelbana i området.

ANNONS

När delar av Nils Ericsonsterminalen monteras ned på grund av byggandet av Västlänken, kommer en del av busstrafiken flyttas till Åkareplatsen. Totalt är det åtta gater som flyttas. Den östra delen av terminalen monteras ned och ett skärmtak från den delen kommer att återanvändas till bygget. Det blir ett komplement till huvudterminalen.

– Resecentrum vid Åkareplatsen är ett provisorium, det kommer att ligga där i tio år, tills Västlänken är klar, säger Stefan Ekman, chef på Västtrafiks Infraavdelning.

Begränsat till 10 år

Enligt Marit Sternang har området ett begränsat bygglov på tio år med en möjlig förlängning på fem år, så det kan hända att området förändras igen efter den tiden. Bygglovet avser byggnaderna.

– Än finns det inga beslut tagna på en annan ombyggnad, säger Marit Sternang.

Även den norra delen av Nils Ericsonsterminalen, tre platser på utsidan och preliminärt fyra på insidan kommer att monteras ned och magasineras under byggandet av Västlänken. Den delen monteras ned under 2018 och byggs upp igen när Västlänkens nedre del är klar 2023.

Resecentrumet på Åkareplatsen blir ett mindre centrum, med yta för biljettförsäljning, vänthall, en kiosk och ett rastutrymme för chaufförerna.

Fakta: Västlänken

Västlänken blir en dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg.

De tre underjordiska stationerna kommer att ligga vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen.

Beräknad byggstart för Västlänken 2017/2018.

Beräknad trafikstart för Västlänken 2026.

ANNONS