Det unika soluret tros vara äldre än Skansen Lejonet självt.
Det unika soluret tros vara äldre än Skansen Lejonet självt. Bild: Olof Ohlsson/Arkeologerna

400 år gammalt solur utgrävt vid Västlänken

Ett unikt, över 400 år gammalt solur har hittats i Göteborg i samband med utgrävningarna inför Västlänken.
– Jag har aldrig sett något liknande, säger Arkeologernas projektledare Carina Bramstång Plura.

ANNONS
|

Soluret hittades i veckan vid en utgrävning på Gullbergs fäste, det berg där Skansen Lejonet står i dag. Utgrävningarna görs som en del i Västlänken-projektet, för att skydda fornlämningar från den tågtunnel som är planerad att dras genom berget. Och det var precis ovanför den framtida tunneln som det unika soluret hittades.

– Det är ett väldigt speciellt fynd. Jag har aldrig varit med om att man hittat något sådant här förut, säger Carina Bramstång Plura på Arkeologerna som leder utgrävningarna.

Graverat med romerska siffror

Hon berättar att det kvadratiska soluret, som är cirka 35-40 centimeter stort och troligtvis gjort i kalksten, hittades i en gammal ruin. Soluret är graverat med romerska siffror och på ovansidan har en visare i metall stuckit upp för att kunna utläsa tiden.

ANNONS

Troligtvis har soluret suttit på ett stativ i sten som uret legat plant på.

– Soluret låg på golvet, så det har inte kunnat visa tiden just där det låg. Vi hittade spår av murbruk på baksidan, så det har troligtvis använts men lagts ned i rummet där vi hittade det. Alldeles bredvid hittade vi även ölhanar, en slags kran som användes när man tappade upp öl förr.

Äldre än Skansen Lejonet

Hur gammalt soluret är har ännu inte kunnat fastställas. Enligt arkeologerna härstammar det dock troligtvis från sent 1500-tal eller tidigt 1600-tal, något som gör soluret äldre än Skansen Lejonet självt som färdigställdes i slutet av 1600-talet. På berget finns lämningar från fästen redan från 1300-talet och platsen har anfallits av danskar vid åtskilliga tillfällen.

Det unika soluret kommer nu likt andra upptäckter att dokumenteras och senare överlämnas till Göteborgs stadsmuseum. Enligt Carina Bramstång Plura kommer utgrävningarna vid berget att fortsätta en bra bit in på 2019.

– Vi kommer gräva under våren. Men vi kommer också följa arbetena runt om berget, så länge som man schaktar för Västlänken, säger hon.

ANNONS