Gör Preem verkligen drivmedel av rester från skogen?

I Preems reklam vandrar Gunde Svan omkring skogen tillsammans med sjungande grenar. Filmen avslutas med budskap om bensin och diesel som tillverkas av rester från skogen. Något som däremot inte nämns är att Preem samtidigt är ett av de företag som står för mest koldioxidutsläpp i Sverige. Eller att drivmedlet består av lika mycket holländskt slakteriavfall som rester från skogen.