Hälften av medarbetarna vittnar ohälsa eller risk för ohälsa på grund av långvarig utmattning och stress på Jämställdhetsmyndigheten där Lena Ag är generaldirektör.  Bild: Anna Svanberg
Hälften av medarbetarna vittnar ohälsa eller risk för ohälsa på grund av långvarig utmattning och stress på Jämställdhetsmyndigheten där Lena Ag är generaldirektör. Bild: Anna Svanberg

Varannan har bevittnat trakasserier

Varannan medarbetare vid Jämställdhetsmyndigheten i Angered har bevittnat trakasserier på arbetsplatsen och var femte uppger att de själva varit utsatta för mobbning. Sömnproblem, stress och utmattning är vardag för många medarbetare.

Det visar en arbetsmiljöenkät vid myndigheten där företagshälsovårdens slutsats är att två tredjedelar av medarbetarna befinner sig i riskzonen för ohälsa eller redan är i ohälsa.

Lena Ag är generaldirektör vid Jämställdhetsmyndigheten och är hennes första uppdrag som chef för en statlig myndighet.

Hur blev det så här?

– Jag tycker det är svårt att göra en egen analys om orsaken men en förklaring kan vara att vår verksamhet fortfarande är i uppstartsfasen, samtidigt som vi har tuffa leveranskrav. Att människor känner sig trakasserade på arbetsplatsen är oacceptabelt. Vi måste hitta smärtpunkterna och nu arbeta väldigt aktivt med att få likabehandlingsplanen på plats, säger hon.

Sömnproblem och stress

Enligt företagshälsovården rapporterar varannan medarbetare ohälsa eller risk för ohälsa på grund av långvarig utmattning och stress. Lika hög andel uppger att de lider av sömnproblem och var fjärde uppger vid frågetillfället att de lider av akut men kortvarig stress.

Hur ser du på ditt ansvar för att en så hög andel är i eller riskerar hamna i ohälsa?

– Det tar jag på fullaste allvar. Det är inte roligt eller bra som chef att få ett sådant här resultat och det är klart att folk ska trivas på jobbet. Vi har många engagerade och kunniga medarbetare och jag kan bli lite ivrig och pådrivande och springa lite för fort ibland och det kan leda till att medarbetare inte känner sig lyssnade på.

Vad händer nu?

– Vi har haft flera möten med skyddsombud och fack och jag måste vinnlägga mig om att dialogen nu också fördjupas ute på avdelningarna.

Jämställdhetsmyndigheten i Angered är alltså nystartad sedan den 1 januari i år och har i uppdrag att säkerställa att regeringens mål blir verklighet. Myndigheten ska också vara ett expertstöd till både regeringen och landets övriga myndigheter.

LÄS MER: Metoo skakade om Sverige

Nu vittnar alltså en arbetsmiljöenkät, som genomfördes under augusti, om att många medarbetare upplever en hårt pressad arbetssituation på flera områden. Något som Sveriges radio var först med att berätta i Ekots lördagsintervju med Lena Ag.

Av myndighetens 58 anställda var det 78 procent som svarade på enkäten där 49 procent uppger att de bevittnat mobbning och trakasserier av kollegor och 18 procent att de själva drabbats. En majoritet, 78 procent svarar nej på frågan om myndigheten har rutiner för att hantera mobbning på arbetsplatsen och 22 procent svarar ja.

Av svaren framgår också att nio av tio upplever stöd från kollegor medan bara sex av tio upplever stöd från sina chefer. Över var femte, 22 procent, uppger att de har samarbetssvårigheter med andra kollegor och sju procent att de har samarbetssvårigheter med närmsta chef.

Enligt fackförbundet ST, uppger deras medlemmar att arbetet med handlingsplanen har gått trögt på grund av att nyckelpersoner inom HR-organisationen har slutat.

"Ingen HR sedan i somras"

Marie Martinsson är tf pressansvarig vid fackförbundet ST, centralt.

– Våra medlemmar säger att det finns brister i arbetsmiljön på myndigheten och lyfter fram att det inte har funnits någon som jobbar med frågan inom HR sedan i somras. Jag har också förstått att det finns en arbetsmiljögrupp som inte fyller någon funktion eftersom gruppen inte haft möten i tillräckligt hög grad för att arbetet med handlingsplanen ska fungera, säger hon.

Lena Ag bekräftar att anställda inom HR-organisationen har slutat men säger till GP att två nya personer nu är anställda, en HR-strateg och en HR-generalist. Ag tillbakavisar också kritiken att arbetsmöten med fokus på handlingsplanen inte skulle ha förekommit.

Line Säll är facklig lokal ordförande för Saco-s vid Jämställdhetsmyndigheten.

– Arbetet med att analysera resultatet av enkäten pågår, både avdelningsvis och inom skyddskommittén. Vi vill inte föregå arbetet och därför inte uttala oss i nuläget, säger hon.

Enkäten visar dock att en klar majoritet, nästan 98 procent, är nöjda med den fysiska arbetsmiljön och att ingen känner till något fall där hot och våld förekommit mot tjänstemän.

LÄS MER: #Metoo ger energi åt nya myndigheten

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.