Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Stridsfrågorna är ideologiskt laddade

Göteborgs budget för 2017 är på 29 miljarder kronor. Här är de största skillnaderna mellan vad Alliansen och de rödgrönrosa partierna vill att pengarna ska gå till.

När Alliansens gruppledare i Göteborg ska karaktärisera det rödgrönrosa styrets budget återkommer ord som "pengaregn", "ansvarslös" och "tappat greppet". 
I sin gemensamma budget vill Alliansen återinföra rationaliseringskrav på verksamheterna, utom i skolan. Man vill också höja månadsavgifterna i kollektivtrafiken, öppna för mer konkurrens på en rad områden och stryka en del rödgrönrosa "gratissatsningar".
– De rödgrönrosa har en vurm för avgiftsfritt, men någon måste betala broddarna eller museibesöket, säger Helene Odenjung (L).
De största satsningarna vill Alliansen göra på skolan, på trygghet och på jobb.
På några områden finns det tydliga skillnader mellan de båda huvudblocken i Göteborg.

1. Skolan
Här vill Alliansen införa en central skolnämnd och lyfta ansvaret för skolan från stadsdelarna. Kommunfullmäktige har ställt sig bakom en utredning av detta och det finns en majoritet för förslaget. De styrande partierna är motsträviga, men Alliansen vill att detta genomförs under nästa år. Den vill också ha skolpeng i stället för dagens fördelningsmodell som bygger på att elever i utsatta områden får mer pengar. 
De rödgrönrosa ser gärna personaldrivna intraprenader i skolan, medan Alliansen vill öppna mer även för friskolor. 

2. Byggande
Det byggs mer i Göteborg än på 40 år, men bostadsbristen jagar alla partier och de flesta politiker vill ha ett kraftigt ökat byggande. De rödgrönrosa anger ingen siffra för hur många bostäder som ska byggas, men skriver att antalet planer ska öka och att bostadskoncernen Framtiden varje år ska färdigställa minst 1400 lägenheter. 
Alliansen vill ha färdiga planer för minst 5000 bostäder under nästa år och ett ökat småhusbyggande i staden. Även här är de stora skillnaderna av ideologisk art. De rödgrönrosa vill att 10 procent av de nybyggda hyresrätterna ska få en maxhyra, det vill varken Fastighetsägarna eller Alliansen.  Även när det gäller planprocessen finns en skillnad. Alliansen vill öppna för att byggbolagen själva får göra planer, som sedan godkänns av byggnadsnämnden. De styrande partierna vill behålla planeringsmonopolet på stadsbyggnadskontoret.

3. Arbetsmiljö
Alliansen ser de höga sjukskrivningstalen främst som en ledningsfråga och vill satsa på chefsutbildningar och nya aktörer i välfärden. Konkurrens ses som en nyckel för mer valfrihet och mer delaktighet från personalens sida. Även de rödgrönrosa vill ha mer satsningar på chefer, men är direkt avvisande till konkurrensutsättning av till exempel hemtjänsten. På den sidan vill man i stället satsa på pilotverksamheter för bättre arbetsmiljö, försök som sedan kan göras i större skala.  

4. Äldreomsorg
En av de hårdare debatterna på budgetfullmäktige den 16 juni kommer att vara om Lagen om valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten. De rödgrönrosa har skrivit in i sin budget att fullmäktiges beslut om att införa LOV ska rivas upp, något som Jonas Ransgård (M) beskriver som ett "övergrepp". Irritationen inom Alliansen är stor.
– Det är som att Vänsterpartiets gruppledare Daniel Bernmar alltid vet vad som är bäst, säger David Lega (KD).
Alliansen vill också ha en äldreombudsman, ett förslag som har kommit en bra bit på väg.

5. Miljö
Det rödgrönrosa styret i Göteborg har miljö- och klimatarbete högt på sin priolista. Här finns satsningar på att bygga en fossilfri förskola, solceller, fler växthus och en utredning för hur staden ska bli fossilfri. 
Alliansen vill däremot justera det omfattande miljöprogrammet, som har beslutats av fullmäktige, så att det snarare stämmer överens med nationella mål, än att gå före dessa.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.