Stora budgethål för stadsmiljönämnden – här är miljonslakten som föreslås

Stadsmiljönämnden måste hitta besparingar för 130 miljoner för att få en budget i balans för året. Nu har ett antal åtgärder identifierats, som gäller allt från indragen seniorrabatt i kollektivtrafiken, till sämre snöröjning och färre lekplatser.
– Det är en fruktansvärt tråkig lista över saker att göra. Jag vet inte vad jag ska säga, säger Joakim Larsson (MP), ordförande i stadsmiljönämnden.